Fagforening og a-kasse under uddannelse

Fagforeninger og a-kasser forbinder man typisk med arbejdsløshed og dagpenge, hvis man er aktiv på arbejdsmarkedet. De fleste studerende modtager uddannelsesstøtte (SU), og finder det derfor ikke nødvendigt at være medlem i en fagforening eller a-kasse på dette tidspunkt i deres liv.

Der findes dog en række fordele ved at melde sig ind i fagforening og a-kasse, hvis du søger under uddannelsesforløbet, og inden du dimitterer. Du kan læse omkring fordele, krav og regler nedenunder:

Fordele du modtager som studerende eller lærling:

  • Kontingentet er gratis (i de fleste tilfælde)
  • Mulighed for dagpenge første dag efter færdiggjort uddannelse
  • Dagpengesats på 14.490 kr./md. I 2016
  • Hjælp og vejledning til CV og jobansøgning
  • Sparring med fagforening under uddannelse
  • Juridisk hjælp ved konflikter som studieansat eller lærling
  • Fordele som rabatter på forsikring o.l.

Det kan ud fra de ovenstående fordele være meget fornuftigt at tilmelde sig, fordi kontingensfritagelsen ikke belaster budgettet for den studerende/lærlingen. Foruden de fordele man modtager, er der naturligvis nogle krav og punkter, man bør forholde sig til:

Før man kan tilmelde sig en a-kasse, såfremt man ønsker at være kontingensfritaget, kræver det, at uddannelsen varer minimum 18 måneder og betegnes som en videregående uddannelse - folkeskole og gymnasiale uddannelser som STX og HHX tæller ikke. Derudover skal man være under 30 år, og der er en beløbsgrænse for, hvor meget man må tjene ved siden af sin SU.

Opfylder man disse krav, kan man gratis tilmelde sig en a-kasse. Sørger man samtidigt for at tilmelde sig senest 12 måneder inden sin dimission, opnår man rettigheden til dagpenge fra første dag, man er tilgængelig på arbejdsmarkedet. Har man ikke tilmeldt sig i god tid, kan man benytte sig af 14-dages reglen, hvor det er muligt at blive gratis medlem af en a-kasse i op til 14 dage efter endt uddannelsesforløb - ens sidste eksamen, dagen man modtager sit eksamensbevis eller lignende. I dette tilfælde er man stadig berettiget til dagpenge, dog først efter en måneds karantæne, hvor man ikke modtager ydelsen. Efter den første måned begynder man at modtage dagpenge. Tilmelder man sig en a-kasse senere end de 14 dage efter endt uddannelsesforløb, mister man uheldigvis retten til dagpenge i denne omgang. Før du kan blive berettiget til dagpenge, kræver det et medlemskab hos din a-kasse i 12 måneder (som i mellemtiden ikke længere er kontingensfritaget, fordi uddannelsesforløbet er færdiggjort). Derudover kræver berettigelsen, at man har arbejdet i minimum 1.924 timer i det forgangne år, man har været medlem i a-kassen.

Der er ikke den samme mængde krav, hvis man ønsker at være medlem i en fagforening. Flere fagforeninger tager gratis studerende ind, og det er ikke kun for dem på en videregående uddannelse. Elever på ungdomsuddannelser som HHX, STX eller en erhvervsuddannelse har også mulighed for medlemskab.

Du kan finde hjælp til at finde den rigtige a-kasse påhttps://akassefinder.dk/

Til toppen