Forskellen på A-kasse og fagforening

Når man er en del af arbejdsmarkedet, modtager man ikke blot løn, men det kan også være en god idé, at give et økonomisk bidrag til en a-kasse og en fagforening, men hvad er det helt præcist, der er forskellen på de to ting, og hvorfor skal man overveje at være medlem af begge dele?

Fagforening

Generelt kan man sige, at en fagforening yder faglig hjælp, og hjælper dig i forhold til de arbejdsmæssige forhold. Det kan blandt andet være i form af juridisk hjælp og bistand ved problematiske situationer med din arbejdsgiver, eller hvis du ønsker rådgivning i forbindelse med en lønforhandling eller lignende.

Derudover arbejder fagforeningen indirekte på dine vegne ved at indgå overenskomster med arbejdsgiverne. Overenskomsterne indeholder alt lige fra lønniveau, barnets første sygedag, opsigelsesvarsel og så videre. Disse rettigheder er ikke baseret på et lovmæssigt grundlag, men er i stedet skabt gennem fagforeningens overenskomstforhandlinger.

Dog skal det tages in mente, at det ikke gør sig gældende for de såkaldte gule fagforeninger. Disse fagforeninger forhandler ikke overenskomster, men benytter sig i stedet af de overenskomster som andre foreninger har forhandlet sig frem til, hvilket også betyder, at prisen for sådan en fagforening ofte er billigere.

Derudover tager en fagforening ofte hensyn til dine erhvervsmæssige interesser, og engagerer sig ofte politisk for at fremme forskellige faglige interesser.

A-kasse

A-kassen er derimod med til at give økonomisk hjælp, hvis du bliver ledig. Har du været medlem af en a-kasse, er det denne, som udbetaler dagpenge, hvis du af den ene eller anden årsag skulle stå i en situation, hvor du er arbejdsledig. Beløbet du modtager, afhænger af din tidligere lønsats men med en maksimal grænse på 836 kr. pr. dag. Ved at være medlem af en a-kasse kan du altså modtage dagpenge frem for kontanthjælp, og dagpengene kan man få udbetalt i op til 2 år.

Derudover får du som medlem ofte en række medlemstilbud og mulighed for at tage kompetencegivende kurser. En a-kasses opgave er nemlig også at opkvalificere dets medlemmer og rådgive i forhold til jobmarkedet - det kan både være i form af kompetencerådgivning, tjek af CV og lignende hjælp til jobsøgning.
Beløbet, der kan udbetales i dagpengesats er ens i hele landet uanset valg af a-kasse, der hvor forskellen befinder sig er i forhold til medlemsfordele og opkvalificeringstilbud.

Ovenstående viser, at fagforeningen og a-kassen altså har to forskellige former for hjælpefunktioner, men de kæmper begge for arbejdernes vilkår og rettigheder. Forskellen på de to er, hvornår hjælpefunktionen træder i kraft. Fagforeningen hjælper dig oftest, mens du er i arbejde, hvorimod a-kassen kan hjælpe dig, når du er arbejdsløs. Det er en personlig sag, om man ønsker at være medlem af henholdsvis en fagforening og/eller en a-kasse, men de har begge funktion som værende redningsnet, som man måske får brug for på et eller andet tidspunkt i sit arbejdsliv.

Til toppen