Forskel på kontanthjælp og a-kasse

Der er helt grundlæggende forskellige på kontanthjælp og a-kasse.

Kontanthjælp betales gennem skatten, og det er derfor ikke nødvendigt, at du melder dig ind i en organisation eller betaler et yderligere beløb, udover den lovpligtige skat. En a-kasse er en organisation, som alle kan blive medlem af - dog findes der forskellige a-kasser, så det handler om, at finde den der passer netop dig og dine behov og situation bedst. Det koster et beløb, at være medlem af en a-kasse, men såfremt du er medlem og betaler rettidigt, vil du også være garanteret udbetaling hvis du bliver arbejdsløs. Kontanthjælpen udbetales af kommunen, og du må ikke eje en opsparing, kontanter eller noget andet som har en værdi over et vist beløb (10.000kr. i 2016). Det er forskelligt hvor meget der bliver udbetalt, når der er tale om kontanthjælp, fordi det afhænger af den konkrete situation; børn, hjemmeboende børn eller andet. Hvis du ejer værdi for over det pågældende beløb, kan du ikke modtage kontanthjælp. Det vil sige, at du skal sælge din ejendom, bil, møbler osv., såfremt det overstiger det pågældende beløb. Du kan sågar blive påtvunget at bruge din pensionsopsparing før du kan få lov at modtage kontanthjælp. Hvis du har en ægtefælde, vurderes dennes økonomi også, og såfremt det vurderes at vedkommende kan forsørge dig, kan du ikke modtage kontanthjælp.

Hvordan fungerer en-kasse?

Er du derimod medlem i en a-kasse, har du bedre muligheder såfremt du bliver ledig. En a-kasse fungerer i princippet som en forsikring, hvor du kvartalvis betaler et beløb, imod at få stillet en økonomisk sikkerhed. Dog er der visse krav, før du kan melde dig ind i en a-kasse og få udbetalt penge. Det gælder blandt andet, at du skal have været medlem i et år, og have arbejdet minimum 1924 timer de sidste tre år som medlem i a-kassen, hvis du er fuldtidsmedlem. Er du deltidsmedlem skal du have arbejdet 1258 timer de seneste tre år. Dagpengesatsen bliver udregnet pr. dag, og den afhænger af dit tidligere arbejde i modsætning til kontanthjælpen. Du kan altså opnå en markant større økonomisk krise, hvis du ikke er medlem af en a-kasse, netop fordi denne stiller dig en sikkerhed som du ikke kan opnå på andre måder. Ydermere er kontanthjælpen baseres på, hvad man som almen borger kan leve for, hvorimod dagpengesatsen er udregnet på baggrund af din hidtidige indkomst. På den måde opnår du nogenlunde samme levestandard hvis du bliver ledig, hvis du har et medlemskab i en a-kasse. Med kontanthjælpen kan du risikere at gå markant ned økonomisk, hvis du er vant til en højere indkomst.

Er der forskel på a-kasser?

Der er forskel på, hvor meget det koster at være medleforskel m i en a-kasse, men dagpengesatsen er den samme uanset hvilken a-kasse, du er medlem i. Dog kan der være forskel på, hvilke ydelser du udover får tilbudt. Eksempelvis kvaliteten af vejledning, mulighed for deltagelse i kurser mv.

Der er aldrig en garanti på, at du ikke bliver ledig, derfor vil det altid være en god idé, at melde dig ind i en a-kasse.

Til toppen