Hvad er forskellen på en a-kasse og en fagforening?

Det kan være nemt at forveksle a-kasser og fagforeninger med hinanden, fordi man tit forbinder begge dele med arbejdsløshed. En række af de danske fagforeninger, har også egen a-kasse, hvorfor man kan blive forvirret over, hvor forskellen ligger, og hvordan de to organisationer hver især hjælper dig.

Det forholder sig dog sådan, at a-kasser og fagforeninger beskæftiger sig med vidt forskellige ting med relation til arbejdsmarkedet - dog med det til fælles, at de prøver at hjælpe deres medlemmer bedst muligt i arbejdsrelaterede situationer.

Generelt kan man sige, at en fagforening er en forening af lønmodtagere inden for en bestemt branche eller fag, der har sluttet sig sammen for at varetage deres medlemmers interesser. Det lyder umiddelbart meget lig, hvad en a-kasses formål er, men her stopper lighederne i store træk også.

Et af fagforeningens hovedformål er at forhandle om fornyelser i branchens kollektive overenskomst med arbejdsgiverparten. De repræsenterer altså medlemmerne i forhandlingerne om bedre arbejdsvilkår, lønniveau, feriefridage, arbejdstid osv. Gennem et forhandlingsforløb kan der opstå uenigheder mellem de forhandlende parter, og det kommer ind i mellem til udtryk i form af arbejdskonflikter - eksempelvis når en fagforening varsler strejke.

Udover at forhandle på vegne af det kollektive antal medlemmer, tilbyder de også individuel bistand og rådgivning i enkeltsager til medlemmerne. De hjælper medlemmerne overfor arbejdsgiveren, hvis denne har brudt lovgivningen eller de rammevilkår, der er sat op i overenskomsten. Eksempelvis hvis du mangler at få udbetalt løn, har brug for juridisk bistand, er blevet længerevarende syg eller lignende går fagforeningen ind i sagen.

Man kan, lidt groft, sige, at fagforeningen sørger for at give dig de bedste betingelser, når du er beskæftiget. De varetager din sag overfor arbejdsgiver og forhandler på vegne af hele branchen for at sikre de bedste rammer, mens du er i arbejde. A-kassens rolle er i højere grad at sikre dig de bedste betingelser, når du ikke er beskæftiget. Det gør de ved at sikre dig økonomisk understøttelse i perioder, hvor du ikke er beskæftiget bl.a. i form af dagpenge, supplerende dagpenge, feriedagpenge og støtte til orlov. Derudover prøver de at hjælpe dig videre i arbejde gennem samarbejdet med Jobcentrene og kravene til dig som ledig.

Et punkt hvor a-kasserne og fagforeninger minder om hinanden, er deres rådgivning og hjælp til enkeltsager for medlemmerne. Er man medlem hos en fagligt afgrænset a-kasse, vil man opleve, at de kan hjælpe med nogle af de samme problemstillinger, som en fagforening også tilbyder hjælp til. Det skyldes deres store ekspertise inden fo

Til toppen