Hvad betyder det at stå til rådighed på arbejdsmarkedet

For at være berettiget til dagpenge, skal man stå til rådighed på arbejdsmarkedet. Men hvad vil det egentlig helt præcist sige, at stå til rådighed på arbejdsmarkedet? Hvis du - ligesom mange andre, er i tvivl om det, kan du med fordel læse med her.

Først og fremmest skal du naturligvis være medlem af en a-kasse, for overhovedet at kunne søge om dagpenge og derved komme ud for, at du skal stå til rådighed på arbejdsmarkedet.

Er du blevet ledig, og har søgt om dagpenge, skal du stå til rådighed på arbejdsmarkedet. Det vil sige, at du skal være aktivt jobsøgende, og have mulighed for at starte på et arbejde, som du får tilbudt. Du skal være tilmeldt som arbejdssøgende i jobcentret, og du skal være tilmeldt i hele den periode, som du søger om dagpenge i. Som aktivt jobsøgende, skal du minimum tjekke dine jobopslag hver 7. dag, og på den måde bekræfter du løbende, at du stadig er jobsøgende.

Når du er blevet henvist af jobcentret eller a-kassen til et arbejde, skal du kunne starte dagen efter ved arbejdstidens begyndelse. Hvor mange timer, du stå til rådighed afhænger af hvilken type medlemskab, du har i a-kassen. Dette kaldes fuld sædvanlig arbejdstid. Hvis du er fuldtidsforsikret, og du skal her have mulighed for at arbejde under de vilkår, der gælder for dit faglige område. Deltidsforsikredes fulde sædvanlige arbejdstid er 30 timer ugentligt. Det er ikke ethvert job, du skal kunne varetage, men inden for det felt, du er uddannet. Har du modtaget uddannelsesforløb eller indgår der oplæring i forbindelse med den henvisning, du har modtaget, bliver du også anset som i stand til at varetage arbejdet.

At stå til rådighed på arbejdsmarkedet indebærer også, at du kan tage et arbejde, hvor transporttiden er gennemsnitlig tre timer dagligt med offentlige transportmidler. Har du været ledig i mere end tre måneder, stiger den daglige transporttid, og du skal nu kunne tage arbejde, som har længere transporttid end tre timer. Der er her tale om daglig sammenlagt transporttid, det vil sige, både ud og hjem. Kun i særlige tilfælde, kan det påkræves, at din samlede transporttid er på op til fire timer. Er du mellem- eller højtuddannet gælder lidt andre regler. Her er nemlig, at transporttiden ikke er relevant, hvis det er nødvendigt at få besat en stilling med kvalificeret arbejdskraft og du besidder denne. Her skal du altså kunne tage arbejde uanset hvor lang transporttiden er, såfremt du er kvalificeret til arbejdet.

At stå til rådighed på arbejdsmarkedet indebærer også, at du har pligt til at deltage i møder, samtaler og aktiviteter som enten a-kassen eller anden aktør indkalder dig til. Du skal kunne starte med én dags varsel - enten til møder, andre aktiviteter eller et arbejde, medmindre andet fremgår i din aftale med a-kassen eller jobcentret. Disse samtaler eller aktiviteter er naturligvis ikke hvilke som helst, men skal fremme muligheden for at komme i arbejde.

Du skal i øvrigt følge a-kassens anvisninger omkring aktiv jobsøgning. Herunder at sende et bestemt antal jobansøgninger, angive beskæftigelsesmål, og som tidligere nævnt, deltage i relevante samtaler og aktiviteter.

I de fleste tilfælde skal du møde op personligt til samtaler, men i visse tilfælde kan samtaler ske telefonisk, digitalt eller via brev. Dette afhænger af den konkrete situation.

Til toppen