Hvad er efterløn, og hvilke pligter skal du udføre når du får efterløn?

Hvad er efterløn, og hvilke pligter skal du udføre når du får efterløn?

Efterløn er en ydelse, du kan få udbetalt hvis du er medlem af en a-kasse og har betalt til efterlønsordningen. Betaler du til efterlønsordningen, kan du således trække dig helt eller delvist tilbage fra arbejdsmarkedet før du når din pensionsalder.

Efterlønnen blev indført i 1979 og havde til formål at give ældre medborgere mulighed for, at gå på tidlig pension, hvis der var behov for det. Samtidig gav det mere plads til nyuddannede og unge mennesker på arbejdsmarkedet.

For at have mulighed for at betale til efterlønsordningen, kræves medlemskab i en a-kasse. Det, der indbetales til efterløn finansierer dog ikke hele den efterløn, der bliver udbetalt. Derfor kan det siges, at efterlønnen er en blanding mellem en forsikringsordning og en universel velfærdsydelse.

Efterlønnen har ofte været under kritik i dansk politik. Kritikken går på en bekymring for mangel på arbejdskraft, og efterlønnen har derfor været reformeret en del gange siden kritikken startede. Formålet med at reformere den, har været at gøre det mindre attraktivt at vælge efterløn og mindske antallet af personer, som får mulighed for at gå på efterløn.

Der gælder forskellige regler i forhold til efterløn afhængigt af en masse faktorer, herunder alder, indtægter, pensioner osv. Der er en skillelinje mellem personer der er født før 1956, mellem 1956 og 1959, og personer der er født efter juli 1959.

Personer, der er født før 1. juli 1959 vil som udgangspunkt kunne få udbetalt højst 91% af dagpengenes højeste beløb. For at få det præcise beløb for din konkrete situation, kan du søge på Borger.dk, som giver et overskueligt overblik over de forskellige hensyn.

For at få udbetalt efterløn, skal du være medlem af en a-kasse, og have betalt til efterlønsordningen i minimum 30 år. Herudover skal du være nået efterlønsalderen, som gradvist forhøjes til 62 år. Denne forhøjelse sker fra 2014-2017, hvilket vi sige, at i 2017 er der ingen under 62 år, som kan komme på efterløn. Dog gælder lidt andre regler, hvis du er født før 1. januar 1978.

Udover ovenstående, skal du også være berettiget til dagpenge, når du vælger at gå på efterløn. Det vi sige, at du skal stå til rådighed på arbejdsmarkedet - du må altså ikke være syg eller på anden vis ude af stand til at arbejde. Ydermere skal du have arbejdet 52 uger inden for de sidste tre år, og du må ikke have opbrugt din ret til dagpenge. Sidstnævnte findes der dog enkelte undtagelser for. For at modtage efterløn, skal enten du eller dit pensionsselskab have opgivet værdien af alle dine pensioner til a-kassen, og så skal du bo i Danmark, et andet EØS-land, Schweiz, Færøerne eller Grønland.

Til toppen