Hvad er en a-kasse

En a-kasse er en slags forening, som sikrer dig økonomisk, hvis du skulle være uheldig at blive arbejdsløs. Alle i arbejde kan blive medlem af en a-kasse, men der er forskel på a-kasserne, fordi de er tilrettelagt efter brancher eller stillinger. Der er blandt andet a-kasser specielt til ledere, specielt til pædagoger, og så findes der naturligvis også tværfaglige a-kasser.

Hos a-kassen får du, udover økonomisk støtte i tilfælde af ledighed, adgang til en masse forskellige tilbud om vejledning og lignende, som kan hjælpe dig til at komme videre eller i gang med jobsøgning.

Der gælder visse regler for at blive optaget i en a-kasse. Du skal blandt andet have både bopæl og ophold i Danmark, være fyldt 18 år medmindre du har en erhvervsmæssig uddannelse på mindst 18 måneder. Herudover kan der gælde andre regler og være nogle a-kasser som er mere passende alt afhængig af hvilken branche, du arbejder inden for.

Er a-kasse og fagforening det samme?

Mange forveksler a-kassen med fagforeningen, men forskellen er, at a-kassen er den, der udbetaler dagpenge, hvilket fagforeningen derfor ikke har noget at gøre med. Fagforeningen giver vejledning og sparring, hjælper dig med at komme i kontakt med potentielle arbejdsgivere, tilbyder diverse kurser som kan hjælpe dig tilbage i job eller hjælper med at skifte karrierevej. A-kassen har også en række tilbud, som kan hjælpe dig tilbage i job og hjælpe med jobsøgning, men dens primære funktion er at udbetale dagpenge.

Er der krav for at få udbetalt dagpenge?

Når du er medlem af en a-kasse, skal du stadig opfylde nogle krav for at få udbetalt dagpenge. Først og fremmest skal du have været medlem af en a-kasse i minimum et år før du kan få udbetalt dagpenge. Her gælder dog få undtagelser, for eksempel hvis du færdiggør en uddannelse. Herudover skal du have været beskæftiget som lønmodtager i et bestemt antal timer inden for de sidste tre år. Antal af timer afhænger af om du er deltid- eller fuldtidsforsikret. Herudover skal du stå til rådighed for arbejdsmarkedet og være tilmeldt og registeret i jobcentret som jobsøgende. Du kan højst modtage dagpenge i to år inden for en periode på tre år, og kun såfremt du opfylder kravene.

Er priserne ens?

Priserne for medlem af a-kasse er forskellige. Dog er der altid fordelt på tre andele, en der går til staten, statsbidrag, ATP-bidrag og så et administrationsbidrag som går direkte til a-kassen. Statsbidrag og ATP-bidrag er det samme for alle a-kasser, hvorimod administrationsbidraget kan variere fra a-kasse til a-kasse.

Som studerende kan du få gratis medlemskab i en selvvalgt a-kasse. Det er en fordel at melde sig ind i en a-kasse mindst et år inden du færdiggør din uddannelse, fordi du således undgår karensperioden. Det betyder, at du kan få dagpenge fra den dag du færdiggør din uddannelse, altså den dag du har din sidste eksamen, og derfor ikke behøver vente en måned med at være berettiget til dagpenge. Dette gælder såfremt du er under 30 år. Er du over 30 år, skal du være tilmeldt efterlønsordningen for at være gratis medlem. Efterlønsordningen vil ikke være gratis, men du vil til gengæld selv få glæde af det. Når du er studiemedlem i en a-kasse, er det vigtigt at du ikke tjener mere end den højeste dagpengesats, hvis du modtager SU, og ikke tjene mere end den overenskomstmæssige elevløn, hvis du er læring. Du skal være i gang med en uddannelse som er mindst 18 måneder lang for at kunne blive medlem som studerende.

Til toppen