Hvad er en a-kasse?

En a-kasse - forkortelse for arbejdsløshedskasse - er en privat organisation, hvis primære opgave er at give deres medlemmer økonomisk støtte i tilfælde af arbejdsløshed. De første a-kasser blev oprettet i årene omkring 1900-tallet, og de blev dengang udelukkende finansieret igennem medlemmernes månedlige kontingent. Det betød, at størstedelen af medlemmerne skulle have et arbejde, før at a-kassen kunne støtte de medlemmer, der ikke var i beskæftigelse.

I 1907 oprettede man den første statsstøttede a-kasse, og i dag er alle a-kasser statsstøttede. Staten og a-kasserne deles om udgifterne til danskerne bl.a. igennem AM-bidrag og medlemmernes kontingent. Det er statens garanti for, at medlemmerne kan få understøttelse, hvis de mister deres arbejde - uanset hvor mange ledige der måtte være på arbejdsmarkedet. Kontingentet er samtidigt fradragsberettiget og kan trækkes fra i skat.

I tilfælde af arbejdsløshed

I tilfælde af ledighed udbetaler a-kassen økonomisk støtte til sine medlemmer i form af dagpenge. Ydermere kan man modtage supplerende dagpenge, hvis man kun er deltidsbeskæftiget. Med tiden har a-kasserne fået mere ansvar i samfundet og tildelt flere opgaver fra det offentlige. Derfor tilbyder a-kasser også deres medlemmer hjælp til arbejdsrelaterede problemstillinger - du kan f.eks. få hjælp til jobsøgningskurser, personlig hjælp til din individuelle sag, retningslinjer for udarbejdelse af CV samt udbetaling af bl.a. feriedagpenge og børnepasningsorlov.

Foruden at varetage medlemmernes interesser, er a-kasserne i et tæt samarbejde med de danske fagforeninger, kommuner samt brancheorganisationen AK-Samvirke. Samarbejdet indebærer bl.a. indberetning til jobcentrene i de forskellige kommuner med det formål at få flest mulige i arbejde igen. Høj beskæftigelse er i a-kassernes egen interesse, fordi de skal udbetale færre ydelser til deres medlemmer.

I Danmark findes der et stort udvalg af forskellige a-kasser. Nogle a-kasser er tværfaglige, hvilket betyder, at de optager lønmodtagere og erhvervsdrivende fra alle fag og brancher. Andre er fagligt afgrænsede, således de kun optager lønmodtagere og erhvervsdrivende inden for specifikke fag og brancher. Det varierer, hvilke services de tilbyder deres medlemmer, og hvilket prisleje kontingentet for medlemskab befinder sig i. Fælles for alle a-kasser er udbetalingen af dagpenge, og dagpengesatsen er heldigvis den samme, uanset hvor man er medlem.

Man kan derfor tilpasse sit valg, således det passer overens med det personlige behov for services og sit økonomiske budget. Ønsker man udelukkende at have økonomisk støtte ved arbejdsløshed, er det oplagt at vælge den billigste a-kasse, fordi dagpengesatsen og -retten er bestemt ved lov.

Det er heller ikke nødvendigt at tilmelde sig en a-kasse, der har direkte relation til sin uddannelse eller fagområde - i modsætning til fagforeninger hvor arbejdsgiveren kan have en forventning om, at den ansatte er tilknyttet i samme fagforening som resten af virksomheden.

Til toppen