Hvad er fleksydelse?

Fleksydelse er, ligesom efterløn, en ydelse, som du kan få udbetalt, hvis du ønsker at trække dig tilbage fra arbejdsmarkedet før du når din pensionsalder. Ordningen gælder dog kun for fleksjobbere, og det er heri forskellen fra efterløn ligger. Det vil altså sige personer, som er visiteret og som er tilmeldt fleksydelsesordningen.

Fleksydelsesalderen bliver forhøjet gradvist frem til 2023, hvor man i 2023 først har mulighed for at modtage fleksydelse når man er minimum 64 år. Herudover forkortes perioden også gradvist mellem 2018 og 2023, hvilket skal ende med at man i 2023 har mulighed for at modtage fleksydelse i maksimalt tre år.

For at være berettiget til fleksydelse, skal du betale et fleksydelsesbidrag hvert kvartal. Du kan dog søge om bidragsfrihed, som betyder at du i en periode er fritaget for at betale fleksydelsesbidraget. Dette afhænger dog af din alder og anciennitet i efterlønsordningen eller fleksydelselsordningen, og afgøres af Udbetaling Danmark. Du optjener i øvrigt ikke anciennitet så længe du er fritaget for fleksydelsesbidraget. Når du har optjent anciennitet nok i forbindelse med fleksydelsesbidrag, vil du blive kontaktet af Udbetaling Danmark, og du er herefter ikke nødsaget til at betale fleksydelsesbidraget.

Ligesom med efterløn, er der forskel på hvornår og hvor længe du kan modtage fleksydelse. For at finde de regler, der gælder for dig, skal du enten kontakte Udbetaling Danmark eller finde informationerne på borger.dk.

Hvis du har betalt til fleksydelsesordningen, vil du modtage et brev fra Udbetaling Danmark omkring tre måneder inden du når fleksydelsesalderen. Brevet er med hensigt på, at informere dig om dette og sikre at du ved hvordan du skal søge om fleksydelse. Du bestemmer helt selv hvornår du vil starte på fleksydelse, men det skal dog være inden du når pensionsalderen, og du kan tidligst starte måneden efter at Udbetaling Danmark har modtaget din ansøgning.

Mens du betaler til fleksydelsesordningen, gælder visse retningslinjer, som du skal overholde. Her gælder blandt andet, at du skal opgive hvis der sker ændringer i forbindelse med din ret til fleksydelse. Dette kunne eksempelvis være at du bliver ansat i et ordinært arbejde, at du flytter længere væk - det vil sige uden for et EØS-land, Færøerne, Grønland eller Schweiz eller du får tilkendt førtidspension.

Du skal som nævnt betale en vist beløb pr. kvartal for at være berettiget til fleksydelse. Beløbet er pt. (februar 2017) på 1486 kr. pr. kvartal. Mens du modtager fleksydelse, skal du fortsætte med at betale til ordningen, men du får et fradrag for dine indbetalinger. Hvor meget du får udbetalt i fleksydelse, afhænger af din alder, hvornår du starter på fleksydelse, og afregnes på baggrund af dine pensioner og din gennemsnitlige indkomst det sidste år.

Til toppen