Hvad er G dage?

G-dage står for dagpengegodtgørelse, og er et beløb, din arbejdsgiver skal betale dig, i stedet for, at a-kassen udbetaler dig det pågældende beløb. Det vil således sige, at du kun kan få udbetalt G-dage, hvis du er medlem af en a-kasse og har ret til dagpenge.

Din arbejdsgiver er forpligtet til at udbetale dagpengegodtgørelse, hvis du bliver afskediget eller hjemsendt, får nedsat arbejdstid, arbejdsfordeling eller ophører med en tidsbestemt ansættelse.

Hvis din arbejdsgiver sender dig hjem, afskediger dig, nedsætter din arbejdstid eller lignende, har du ret til at få udbetalt G-dage. Din arbejdsgiver er forpligtet til at udbetale dine første tre ledighedsdage, og højst 16 dage årligt. Det vil sige, at hvis du selv siger op eller din afskedigelse er selvforskyldt, er du ikke berettiget til at få udbetalt G-dage.

For at du er berettiget til G-dage, skal du opfylde nogle krav. Du skal have arbejdet minimum 74 timer de sidste fire uger og du skal være meldt ledig på jobcentret. Det vil sige, at du sammenlagt skal have arbejdet hvad der svarer til fuld tid i to uger inden for de sidste fire uger, og det skal være hos den samme arbejdsgiver.

Hvor meget godtgørelse, du har ret til, afhænger af, om du er helt eller delvist ledig. Er du hvad der svarer til helt ledig, skal din arbejdsgiver udbetale hvad der svarer til den maksimale dagpengesats. Helt ledig svarer til 7,4 timer daglige arbejdstimer. Er du delvis ledig, det vil sige, at du har været beskæftiget under 7,4 timer dagligt de sidste 14 dage, er det beløb du skal have udbetalt det, der kaldes en halv G-dag. Det svarer til halvdelen af den maksimale dagpengesats. Når du får udbetalt G-dage fratrækkes der ikke arbejdsmarkedsbidrag, feriegodtgørelse eller ATP, men til gengæld fratrækkes G-dagene din dagpenge.

Hvis du har været ansat i mindre end tre måneder, kan du kun få udbetalt de første to dage, du er ledig.

Du kan som nævnt maksimalt få udbetalt G-dage for 16 dage på et år, her gælder en halv G-dag også for en dag. Det vil sige, at du kan få udbetalt G-dage 16 gange pr. kalenderår, og dette inkluderer både hele og halve dage.

Du er derimod ikke berettiget til G-dage hvis du selv siger op, hvis du opnår fuld beskæftigelse (7,4 timer dagligt) inden for de tre første dage efter arbejdsophøret, hvis du modtager sygedagpenge eller holder ferie, hvis afskedigelsen skyldes dig selv eller hvis arbejdsophøret er et resultat af strejke eller lockout.

Du modtager heller ikke dagpenge ved hjemsendelse, hvis hjemsendelsen skyldes konkurs eller betalingsstandsning, hvis du har været beskæftiget med offentligt tilskud eller hvis du overgår fra tjenestemand til tjenestemandspension.

Er du berettiget til G-dage og din arbejdsgiver ikke betaler til tiden, kan du få hjælp af a-kassen. Det kræver kun, at a-kassen finder at du er berettiget til at modtage betaling for G-dage.

Til toppen