Hvad koster det at være medlem af en a-kasse?

Prisen for at være medlem hos en a-kasse varierer meget fra organisation til organisation. Typisk ser man, at de tværfaglige a-kasse (dem som optager alle typer af lønmodtagere og selvstændigt erhvervsdrivende) er billigere end de fagligt afgrænsede a-kasser. Det skyldes, at de fagligt afgrænsede a-kasser i højere grad er eksperter inden for det enkelte fag eller branche. Derfor kan de også tillade sig at tage et højere kontingent for medlemskab i deres organisation.

Prisforskellen kan også skyldes forskel i udbud af tillægsydelser og services, som den enkelte a-kasse tilbyder sine medlemmer.

I 2016 varierer kontingentet for medlemskab i mellem 416kr. om måneden og 578kr. om måneden hos henholdsvis den billigste og dyreste a-kasse i Danmark. På nuværende tidspunkt er Danske Sundhedsorganisationers A-kasse (DSA) den billigste mulighed og DANA den dyreste mulighed.

De ovenstående priser er begge gældende, hvis man ønsker at være fuldtidsforsikret. Hvis man ønsker at være medlem med efterlønsbidrag er priserne omkring det dobbelte af det almindelige kontingent.

Prisforskellen kan umiddelbart virke stor, især fordi ens rettigheder og økonomiske sikkerhed er bestemt af staten igennem dansk lovgivning, hvorfor forskellen på de enkelte a-kasser udelukkende ligger i kontingensprisen og de udbudte services.

For bedre at forstå prisforskellen kan det hjælpe, hvis man ved, hvordan kontingentets pris er sammensat. Kontingentet til en a-kasse er sammensat af tre beløber, som tilsammen giver det beløb, du skal betale for at være medlem. En del af beløbet går til staten (kaldes statsbidraget), en del af beløbet går til ATP og den sidste del af beløbet går til a-kassens drift (kaldes administrationsbidraget). Uanset hvor du er medlem, er ATP-satsen og statsbidraget det samme for alle a-kasser. Du betaler 8kr. til ATP og 334kr. til statsbidrag pr. Måned som fuldtidsbeskæftiget medlem i 2016. De i alt 342kr. ud af det samlede beløb sender a-kasserne videre til henholdsvis staten og ATP.

Resten af dit kontingent går til a-kassens drift, kaldet administrationsbidraget. Det er op til hver enkelt a-kasse selv at bestemme et administrationsbidrag, hvilket forklarer forskellen i pris fra a-kasse til a-kasse.

Er du medlem hos en dyr a-kasse, betaler du reelt set blot et højere administrationsgebyr end hos de andre a-kasser. Du er ikke bedre stillet rettighedsmæssigt eksempelvis ift. udbetaling af dagpenge, men du kan dog være bedre stillet rådgivningsmæssigt afhængigt af, hvor du er medlem.

Det er vigtigt at huske på, at kontingentet er fradragsberettiget hos alle a-kasser, og det er derfor muligt at trække det fra i skat.

Til toppen