Hvad skal du gøre, hvis du bliver alvorligt syg?

Bliver du alvorligt syg, og ude af stand til at arbejde, kan du søge om sygedagpenge.

En alvorlig sygdom kan eksempelvis være kræft, blodprop i hjertet, svære psykoser osv.

Først og fremmest, skal du være berettiget til dagpenge, før du kan modtage sygedagpenge. Hvis du bliver alvorligt syg, skal du melde det til din a-kasse og jobcentret. Herefter skal du sende dine sygdomsoplysninger til jobcentret, som har krav på at vide hvad du fejler.

Oplysningerne indebærer hvor længe, du forventer at være syg samt hvordan du vurderer at din sygdom vil påvirke din evne til at arbejde fremtidigt. Du søger om sygedagpenge online, når du har modtaget et underretningsbrev fra Digital Post. Brevet får du tilsendt, når du har sygemeldt dig.

Efterfølgende vil du modtage et brev fra jobcentret hvori du bliver bedt om en lægeerklæring. Det er derfor en god idé at bestille en tid hos lægen og få lægen til at underskrive en lægeerklæring så hurtigt som muligt.

Jobcenter og samtaler

Når du modtager sygedagpenge, skal du stadig være beskæftiget. Dette skal forstås således, at du skal komme til samtaler i jobcentret. De fleste er sygemeldt i en kortere periode, men hvis du bliver sygemeldt i en længere periode, vil du blive indkaldt til en samtale i jobcentret senest otte uger efter du er blevet sygemeldt. I særlige tilfælde vil du blive kaldt ind til samtale tidligere. Ordningen hedder en fast-track-ordning og er henvendt til personer, som forventer at være sygemeldt i mere end otte uger. Det kan eksempelvis være kroniske sygdomme eller sygdomme, som kræver genoptræning. Hvis du ikke har mulighed for at møde op på jobcentret grundet din sygdom, vil samtalen foregå telefonisk.

Første samtale i jobcentret vil blandt andet omhandle den indsats, der skal til før du kan komme i arbejde igen.

Fire uger efter du har været til den første samtale i jobcentret, vil du blive indkaldt til anden samtale. Her vil fokus være på at følge op på den plan, der blev lagt til første samtale. Cirka fire uger efter anden samtale i jobcentret, vil du blive indkaldt til tredje samtale, som primært omhandler dit helbred. Her vurderes om du har behov for yderligere undersøgelser eller anden behandling i sundhedsvæsnet. Igen efter fire uger skal du til samtale i jobcentret. Her vil der være fokus på oplysninger, som lægen mangler for at kunne vurdere om du skal have forlænget din sygedagpengeperiode, hvis du er sygemeldt i mere end seks måneder. Fire uger efter fjerde samtale vil du igen blive kaldt ind til en samtale. Til femte samtale i jobcentret, vil der ske en vurdering af hvorvidt din sygedagpengeperiode kan forlænges. Hvis du ikke er i stand til at arbejde grundet sygdom, vil du ikke komme i en situation uden forsørgelse. Det vil således sige, at såfremt jobcentret vurderer, at du ikke kan modtage sygedagpenge, men du stadig ikke er i stand til at varetage et arbejde, vil du få tilbudt et jobafklaringsforløb. I dette forløb vil du modtage ressourceforløbsydelse.

Hvis du lider af en alvorlig sygdom, som gør at det er svært eller umuligt for dig at have kontakt til jobcentret, kan du blive fritaget for visse forløb. Denne fritagelse kaldes en stand-by-ordning. Hvorvidt du kan modtage denne stand-by-ordning, vurderes af a-kassen.

Til toppen