Hvad skal du huske som nyuddannet?

Som nyuddannet har du mulighed for, at modtage dagpenge fra dagen efter din sidste eksamen. Du skal dog leve op til visse betingelser og der er en række ting, du skal huske før du har ret til dagpengene.

Hvilke krav skal være opfyldt?

Først og fremmest skal du have været medlem af en a-kasse i minimum et år inden din uddannelse slutter. Herudover kræves det, at din uddannelse er af minimum 18 måneders varighed eller tre halvårlige semestre på fuldtid. Din uddannelse er omfattet reglerne, hvis den giver ret til SU.

Hvornår skal du melde dig ledig?

Når du er blevet færdiguddannet, det vil sige, når du har bestået alle dine eksaminer, skal du sende en blanket til a-kassen. Den kan tidligst sendes på din sidste dag som studerende, og senest fjorten dage efter at den sidste eksamen er bestået. Blanketten hedder AK044 og er at finde på din a-kasses hjemmeside, i de fleste tilfælde under selvbetjeningssystemet.

Herefter skal du sende din a-kasse en ledighedserklæring for nyuddannede. Denne blanket hedder AR265, og du skal melde dig ledig på jobcentret.

Hvis ikke ovenstående bliver gjort inden for den givne periode, mister du din ret til dagpenge.

Studiemedlemsskab af a-kassen

Mange studerende vælger at læse videre. Hvis du er gratis medlem i en a-kasse fordi du er studerende, men afslutter din uddannelse, skal du søge om at få forlænget dit studiemedlemskab. Her gælder igen, at uddannelsen skal været normeret til minimum 18 måneder. Der søges om forlængelse af studiemedlemskab via selvbetjeningen på din a-kasses hjemmeside.

Hvis du ikke har nået at melde dig ind i en a-kasse efter du har færdiggjort din sidste eksamen, kan du stadig nå at opnå dagpengeret. Det kræver blot, at du sender den ønskede a-kasse en ansøgning senest fjorten dage efter du har bestået din sidste eksamen. Her har du dog en karensperiode på en måned inden du kan modtage dagpenge.

Når du søger om medlemskab efter din sidste afsluttede eksamen, skal du også sende en ledighedserklæring. Denne er den samme som hvis du har været medlem i længere tid, nemlig AR265. Senest den dag din karensperiode udløber (en måned frem fra sidste eksamensdato), skal du melde dig ledig på jobcentret.

For at have ret til det gratis studiemedlemskab i en a-kasse, skal du være under 30 år og være i gang med en uddannelse af minimum 18 måneders varighed. Herudover må din samlede indtægt, altså både SU, løn og lignende ikke overstige den maksimale dagpengesats. Du må ikke modtage anden offentlig ydelse eller hjælp til forsørgelse, hvis du vil have gratis medlemskab.

Er du fyldt 30 år, kan du alligevel blive fritaget for kontingent, men det kræver at du opfylder visse betingelser, herunder blandt andet at du skal være tilmeldt efterlønsordningen og være berettiget til dagpenge inden du påbegyndte din uddannelse.

Til toppen