Hvem er de fagligt afgrænsede a-kasser?

De fagligt afgrænsede a-kasser er de organisationer, der kun varetager medlemmer med en specifik uddannelse, eller hvor de arbejder inden for en bestemt branche eller fag. I denne artikel kan du få et kort overblik over de forskellige organisationer, hvad de står for, hvem de varetager, og om du kan blive medlem:

Børne- og Ungdomspædagogernes Landsdækkende A-kasse (BUPL)

En fagforening og a-kasse, der udelukkende varetager danske pædagoger. De har i alt ca. 65.000 medlemmer. Deres formål er at fremme de bedst mulige betingelser for pædagogprofessionen. De har bl.a. et klagenævn og støtter pædagogisk forskning.

Danmarks Læreres Fælles Arbejdsløshedskasse

En a-kasse der varetager alle typer af undervisere i Danmark herunder folkeskolelærere, voksen- og ungdomsundervisere, lærere på grund- og efterskoler. De har i alt 78.000 medlemmer og blev oprettet i 1985.

Funktionærernes og Servicefagenes Arbejdsløshedskasse

Kaldes også blot for Serviceforbundet. Det er stiftet d. 8. Oktober 1911, og de er medlem af LO. Denne a-kasse dækker medlemmer, der enten er funktionærer eller arbejder i servicebranchen. Derfor kan man i mange forskellige brancher, der kan have tilhørsforhold til denne bl.a. rengøringspersonale, vagter, frisører o.l.

Fødevareforbundet NNF’s Arbejdsløshedskasse

Er også en del af LO. Varetager medlemmer der arbejder med fremstilling af fødevarer, herunder bagere, slagtere, mejerister, sukker- og chokoladeindustrien samt tobaksindustrien. De har ca. 20.000 medlemmer.

Socialpædagogernes Landsdækkende Arbejdsløshedskasse

Varetager den gruppe af pædagoger, der kaldes socialpædagoger (dem der eksempelvis arbejder med handicappede eller socialt udsatte). De har i alt ca. 39.000 medlemmer

Byggefagenes Arbejdsløshedskasse

En sammenlægning af Rørarbejdernes, Malerfagets og Maritim a-kasse. de varetager 18.000 medlemmer, der er fagspecialiseret inden for blik og rør, malerfaget og fiskeri. Blev dannet i 2008.

Daske Sundhedsorganisationers Arbejdsløshedskasse

Forkortes også DSA. Varetager medlemmer, der arbejder inden for sundhedssektoren herunder sygeplejersker, jordmødre og fysioterapeuter.

El-Fagets Arbejdsløshedskasse

Varetager medlemmer inden for el-branchen. De har et samarbejde med Dansk El-Forbund, som er et fagforbund for elektrikere. De har ca. 21.000 medlemmer

Faglig Fælles A-kasse

Også bedre kendt som 3F. De varetager medlemmer, der arbejder inden for bl.a. industri, bygge og anlæg, transport, hotel og restaurationsbranchen m.m. De har i alt 290.000 medlemmer, hvoraf der både er faglærte og ufaglærte medlemmer.

FOA - Fag og Arbejde

Varetager primært medlemmer, der er ansat i det offentlige bl.a. rundt omkring i landets kommuner og regioner. De har dog også en mindre andel privat ansatte. Der er ca. 186.000 medlemmer, der leverer offentlig service bl.a. ved at passe børn, køre bus, gøre rent i offentlige bygning som skoler og sygehuse m.m.

HK/Danmarks Arbejdsløshedskasse

Hed oprindeligt Handels- og Kontorfunktionærernes Forbund. Varetager medlemmer der arbejder inden for kontor, handel, kommunikation o.l. Derfor er deres medlemmer tilstedeværende i de fleste virksomheder.

Akademikernes A-kasse

En a-kasse kun med højtuddannede medlemmer enten fra universiteter og højere læreanstalter. De har ca. 200.000 medlemmer og blev etableret i 2013. Deres medlemmer tæller både private og offentligt ansatte samt erhvervsdrivende og studerende.

Metalarbejdernes Arbejdsløshedskasse

En forening for lønmodtagere, der arbejder med it, teknik og mekanik. Har i alt ca. 108.000 medlemmer, hvoraf ca. 9.100 er lærlinge og elever. Kræver en uddannelse inden for deres fagområde.

Teknikernes Arbejdsløshedskasse

Foreningen for dem der arbejder med teknik, design eller byggeri. Varetager især kreative specialister. Kræver en erhvervs- eller videregående uddannelse. Har i dag ca. 30.000 medlemmer.

Til toppen