Hvis jeg er medlem af en a-kasse, hvilke rettigheder kan jeg så opnå?

Når du er medlem af en a-kasse, er det primært for at opnå økonomisk støtte hvis du bliver ledig på et tidspunkt. Grundlæggende er der de samme rettigheder for alle a-kasser. Der kan dog være forskel på både priser og ydelser.

Er du er medlem af en a-kasse, har du ikke automatisk ret til dagpenge, hvis du bliver ledig. Du skal nemlig opfylde en række krav før du har ret til dagpenge. Når du er medlem af en a-kasse, har du derfor ikke som sådan nogle rettigheder. Du har ret til dagpenge, hvis du er medlem af en a-kasse og opfylder en række krav. Herunder gælder blandt andet at du skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet, du skal være aktivt jobsøgende, du skal have arbejdet et vis antal timer de sidste tre år og du skal have været medlem i a-kassen i mindst et år. Der kan være flere grunde til at du ikke er berettiget til dagpenge. Først og fremmest skal du opfylde ovenstående krav. Herudover må din arbejdsløshed ikke være selvforskyldt. Det vil sige, at såfremt det tydeligt er din egen skyld, at du er blevet ledig, kan du ikke modtage dagpenge i en vis periode.

Det er derfor a-kassens job at vurdere hvorvidt du skal have karantæne fordi din arbejdsløshed er selvforskyldt. Er den det, mister du din ret til dagpenge i op til tre uger. Herudover skal a-kassen vurdere om du har ret til G-penge, som er dagpengegodtgørelse for de første tre dage som ledig, og som kommer fra din arbejdsgiver. Hvis du har arbejdet mere end fuld tid de sidste tre måneder og er fuldtidsmedlem i a-kassen, skal du have afviklet de overskydende timer før du kan få dagpenge. Det er også a-kassens job at vurdere dette. Det vil altså sige, at a-kassen både administrerer og udbetaler alt der har noget med dagpenge at gøre.

For at få ret til at få udbetalt dine dagpenge, skal du selv indsende et dit dagpengekort hver måned via a-kassens selvbetjeningssystem, og du skal være aktivt jobsøgende. Alle de blanketter, som du skal bruge findes både på borger.dk og på a-kassens hjemmeside.

Så groft sagt, får du ikke rettigheder af, at være medlem af en a-kasse. Den eneste rettighed du som sådan får, er at du får ret til dagpenge, hvis du opfylder kravene. Er du ikke medlem af en a-kasse, kan du slet ikke få ret til dagpenge, og kan derfor slet ikke søge. I dette tilfælde kan du i stedet søge kontanthjælp, men der er beløbet betydeligt mindre og du har stadig ingen garanti på at være berettiget til at få udbetalt noget.

Til toppen