Hvordan er forløbet, når du er blevet ledig? Hvilke obligatoriske samtaler er der?

Når du er ledig, er der flere obligatoriske samtaler, du skal til. Det er kun i meget sjældne tilfælde, at man ikke behøver disse samtaler. Det kan være, hvis man er for syg til at deltage i dem etc.

Først og fremmest er det vigtigt at pointere, at du altid vil få besked om at en samtale er obligatorisk. Det vil a-kassen informere om. Dog skal du ofte selv booke tid til samtaler, og det er derfor vigtigt, at du får gjort det. Der vil som regel være en frist for at booke tid til samtalen.

Hvis vi tager Akademikernes A-kasse, som et eksempel på hvordan samtaleforløbet er, skal du først booke tid til en velkomstsamtale. Den skal du deltage i forholdsvis hurtigt, og inden for to uger efter du har meldt dig ledig.

Som ledig kan du altid booke karrieresamtaler, men disse er ikke obligatoriske. Du har også mulighed for at deltage i diverse workshops og du booker via selvbetjeningssystemet.

Det er vigtigt, at du booker tid til de obligatoriske samtaler inden for tidsfristen. Hvis du ikke gør det, vil du blive afmeldt som ledig på jobnet.dk, og du vil derfor miste retten til dagpenge. For at være berettiget til dagpenge, har du pligt til at møde ind til de samtaler som henholdsvis a-kassen, jobcentret, andre aktører og mulige arbejdsgivere, indkalder dig til.

I den første del af processen som ledig, skal du til samtaler i Jobcentret. De første seks måneder, skal du til samtale en gang om måneden. Ved den første samtale, lægges der er en plan for hvordan du kommer i job igen. Når/hvis du har været ledig i seks måneder, skal du kun til samtaler hver tredje måned. Her vil samtalen omhandle konkrete jobs og jobsøgning. Nogle a-kasser vil i nogle tilfælde overlade denne del af processen til en anden aktør. Denne anden aktør kan være en anden offentlig eller en privat virksomhed, som a-kassen har indgået en aftale med.

Når du er ledig, skal du til to rådighedssamtaler inden for de første seks måneder. Den første er efter tre måneder som ledig, og den næste er inden for seks måneder. Til denne samtale vurderer du sammen med en medarbejder fra a-kasse, din mulighed for rådighed. Der bliver taget udgangspunkt i de krav, der er til jobsøgning og alle dine jobsøgningsaktiviteter vil blive registreret løbende, og vil også bruges i denne forbindelse. A-kassen vil vurdere dine jobsøgninger, og hvis de bliver vurderet som værende i orden, behøver du ikke komme til flere samtaler med a-kassen - hvis du overholder reglen med at søge job hver uge.

Til toppen