Hvordan hjælper Akademikernes a-kasse dig tilbage i job?

Akademikernes A-kasse er en af Danmarks mange a-kasser. A-kassen står primært for at udbetale dagpenge til dig, hvis du er blevet ledig og opfylder en række betingelser. Akademikernes a-kasse har ydermere fokus på, at hjælpe medlemmer med at komme hurtigt i job igen, og har derfor sat nye standarder herfor.

Hvem er Akademikernes a-kasse?

Akademikernes a-kasse er den største a-kasse for højtuddannede. Der er omkring 210.000 medlemmer, hvorunder der både er selvstændige og lønmodtagere fra det offentlige og fra det private inkluderet. Herudover er mange medlemmer også studerende fra universiteter og andre højere læreanstalter.

Akademikernes a-kasse er en fusion mellem Akademikernes A-kasse og Ingeniørernes A-kasse. Fusionen fandt sted 1. juli 2013.

Visionen for Akademikernes a-kasse

Akademikernes A-kasses vision er, at være et forbillede, og derfor sætter a-kassen nye standarder for, hvad det vil sige at drive en a-kasse i dagens Danmark. A-kassen samarbejder blandt andet med erhvervslivet for at være i stand til at finde og skabe nye arbejdspladser. Missionen i Akademikernes A-kasse er kort sagt, at få akademikere i job. Alle tiltag tages i sidste ende for at få akademikere i job igen. Her er der fokus på det enkelte menneske, dets fag og situation, hvilket netop er det, der er grundlaget for den vejledning og rådgivning, man som medlem kan modtage hos Akademikernes A-kasse.

Akademikernes A-kasse er tilgængelige over hele landet. Det er et valg der er taget fordi der sættes høje krav til faglighed og nye idéer, men overordnet set, fordi der i Akademikernes A-kasse er en tro på, at det er mødet mellem mennesker, som udgør den væsentligste forskel for, at arbejdet fungerer.

Hele organisationen arbejder ud fra nogle fælles udgangspunkter. Det vil sige, at samarbejdet mellem de ansatte, mellem medlemmerne og de ansatte, virksomhederne og myndighederne er præget af nogle overordnede værdier. Medarbejderne og ledelsen har derfor disse værdier, som de dagligt arbejder på at opretholde og udvikle. Medarbejderne og ledelsen arbejder således dagligt på at være kreative, ambitiøse, respektfulde, sociale og engagerede.

Medlemsskab i Akademikernes a-kasse

Ifølge Akademikernes A-kasse er det ydermere den næst-billigste a-kasse af alle a-kasser i Danmark, og den billigste for akademikere. Det er blevet muligt at levere et så billigt medlemskab ved hjælp af IT-løsninger og stram styring af virksomhedens økonomi.

Et månedligt kontingent i Akademikernes A-kasse udgør 434 kroner, hvilket svarer til et årligt kontingent på 5.208 kroner. Til sammenligning koster et medlemskab i AJKS, Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation og Sprog, 449 kroner pr. måned og årligt ligger kontingentet på 5.388 kroner. DANA, som er en a-kasse udelukkende for selvstændige, koster 585 kroner om måneden, og er oppe og ramme 7.020 kroner om året. Der kan således være stor forskel på, hvad et medlemskab i en a-kasse koster, og her ses det, at der kan være op til 1.812 kroner i forskel på kontingentet. Det er her vigtigt også at pointere, at dagpengebeløbet er det samme uanset hvad kontingentet i a-kassen er, men at der kan være forskel på, hvilke ekstra ydelser, der tilbydes.

Til toppen