Hvordan kan du bruge din a-kasse, hvis du bliver erklæret ude af stand til at arbejde?

Når du er medlem af en a-kasse, og bliver ledig, skal du stå til rådighed for arbejdsmarkedet, hvis du vil modtage dagpenge. Det er din a-kasse, der vurderer om du står til rådighed for arbejdsmarkedet, men du leve op til en række krav.

Du skal være aktivt jobsøgende. I lovgivningen står der ikke noget om, hvor mange jobs du skal søge ugentligt eller månedligt, men der står at du er forpligtet til at være aktivt jobsøgende, og søge alle rimelige jobs, som du kan varetage. Du skal søge på sædvanlig arbejdstid - det vil sige fuldtidsstillinger, hvis du er forsikret på fuldtid, og deltidsstillinger, hvis du er deltidsforsikret. Du skal søge jobs inden for dit faglige område, og du er forpligtet til at søge stillinger med op til tre timers transporttid fra din bopæl. Selvom der ikke står noget i lovgivningen om antal jobs, du skal søge, vil jobcentret med stor sandsynlighed have en tommelfingerregel om, hvor mange jobs du bør søge ugentligt, hvilket som regel er to opslåede stillinger om ugen.

Mens du er ledig, skal du have kontakt til dit jobcenter, herunder skal du være tilmeldt som ledig på jobcentret. Herudover skal du oprette et CV på jobnet.dk som skal godkendes af jobcentret. Det er vigtigt, at du skriver i dit CV de jobønsker, som matcher arbejdsmarkedets manglende arbejdskraft. Du skal tjekke jobopslag mindst hver 7. dag på jobnet.dk, have bopæl og ophold i Danmark. Hvis a-kassen eller jobcentret henviser dig til et job, skal du være villig til at starte dagen efter. Herudover skal du have mulighed for at deltage i de samtaler og møder dagen efter du er blevet indkaldt af jobcentret eller en virksomhed med et potentielt job. Du skal ydermere selv booke dine samtaler, men inden for den fastsatte frist, og deltage i alle de tilbud og kurser, som øger din mulighed for at komme i job.

Hvis du bliver syg, ikke har lyst til at arbejde, kun har lyst til at arbejde hos én bestemt virksomhed eller ikke ønsker at arbejde fuldtid, står du ikke længere til rådighed for arbejdsmarkedet og du mister derfor din ret til dagpenge.

Du mister din ret til dagpenge indtil du har arbejdet 300 timer i en periode på tre sammenlagte måneder, hvis du er fuldtidsforsikret. Alternativt kan du få retten til dagpenge tilbage, når årsagen til at du ikke står til rådighed for arbejdsmarkedet er bortfaldet. Det vil sige, at hvis du bliver erklæret ude af stand til at arbejde grundet sygdom, kan du først få retten til dagpenge tilbage, når du er erklæret rask og står til rådighed for arbejdsmarkedet igen. Hvis du modtager dagpenge og er sygemeldt, kan du modtage dagpenge under de første 14 dages sygdom. Det kræver dog, at du også melder dig syg på jobcentret eller på jobnet.dk.

Til toppen