Hvordan skifter man a-kasse?

Har du overvejet fordele og ulemper ved et a-kasse skift og kommet frem til den konklusion, at du ønsker at skifte a-kasse, kan det være meget praktisk at vide, hvordan du helt nøjagtig gør skridt for skridt.

Det er forholdsvist nemt at skifte a-kasse i Danmark, fordi reglerne for dagpenge er reguleret af staten igennem den danske lovgivning. Det giver lønmodtagerne de samme rettigheder og økonomiske sikkerhed, uanset hvor de er medlem. Alle a-kasser i Danmark har en hjemmeside, og det giver anledning til, at man blot kan sidde hjemme fra sin stue og danne sig et overblik over, hvilken der passer bedst til en. Der er dog forskel på, hvor hurtigt skiftet foregår afhængig af tilknytning til arbejdsmarkedet. Som lønmodtager eller selvstændig kan du skifte a-kasse med én dags varsel. Er du derimod ledig, kan du forvente at skiftet vil tage op til en måned. Hvis du som lønmodtager vælger at tage springet og bliver selvstændig erhvervsdrivende, skal du være opmærksom på, at det kan have konsekvens for dit medlemskab af a-kasse. Nogle a-kasser varetager nemlig kun lønmodtagere, mens andre varetager både lønmodtagere og erhvervsdrivende, hvorfor du kan være nødsaget til at skifte a-kasse.

Sådan skifter du a-kasse skridt for skridt:

  • Gå ind på den a-kasses hjemmeside, hvor du ønsker at være medlem. Tilmeld dig hos den nye a-kasse ved at sende en ansøgning online. Det gøres ved at udfylde deres formular med dine arbejds- og personlige oplysning - herunder bl.a. lønsedler til udregning af dagpengesats.
  • Din nye a-kasse klarer alt det lavpraktiske. De sørger for at tage kontakt til din gamle a-kasse og få dig flyttet over i den nye a-kasse. De sørger for papirarbejde, rettigheder og din anciennitet følger med efter skiftet.
  • Efter nogle dage, vil du modtage en bekræftelse på din overflytning, og du kan forvente at være medlem af den nye a-kasse ved månedens udløb.

Det kan virke banalt, men det er meget vigtigt, at hvis man ønsker at skifte a-kasse, at man følger ovenstående fremgangsmetode. Hvis du eksempelvis vælger at melde dig ud af din nuværende a-kasse, før du har tilmeldt dig en ny, overflytter du ikke dine rettigheder, men nærmere opsiger dem. Du vil altså stå uden ret til dagpenge, fordi du har mistet din anciennitet. Den eneste måde at berettige sig til dagpenge igen er at starte forfra jf. Reglerne for dagpengeberettigelse. Sørg derfor for at tilmelde dig hos en ny a-kasse, så sørger de for overflytningen.

Til toppen