Hvordan starter du selvstændig virksomhed?

Flere, som er ledige starter selvstændige virksomheder op. Det kræver meget mod, og der er forskellige måder, at starte op på. Vi vil i denne artikel give indsigt i, hvordan man kan starte selvstændigt.

Det er ikke sikkert, at din idé til en virksomhed vil kunne skabe et fuldtidsjob for dig og dermed en fast indtægt. Hvis ikke, så kan du alligevel starte op, og lade virksomheden køre som en bibeskæftigelse.

Hvis du starter din virksomhed op, og bruger den som bibeskæftigelse, kan du selv styre hvornår du vil arbejde - dog skal arbejdstiden placeres uden for normal arbejdstid. Det skal det fordi du skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet, hvilket indebærer at du skal kunne starte job så snart du får tilbudt en stilling. Du kan derfor ikke arbejde i din egen virksomhed de timer af døgnet, som ligger inden for normal arbejdstid, hvis du samtidig får et job som ligger i samme tidsinterval. Ydermere skal omfanget af dit arbejde holdes på et forholdsvist lavt niveau. Det vil sige, at det skal være din bibeskæftigelse, og ikke hovedbeskæftigelse.

Bibeskæftigelse er oftest mine kommunikationsopgaver eller forskellige typer af rådgivning. Mange ingeniør- eller arkitektjobs, regnskab og diverse konsulentopgaver, vil kunne varetages som bibeskæftigelse.

Det er ikke alle, som har en helt klar og tydelig plan for hvad virksomheden skal lave, eller hvilke muligheder der er for indtægt. Hvis du ikke har det, er det en god ide at starte forsigtigt op. Dog er det de færreste up-starts, som startes forsigtigt, der bliver til mere end en bibeskæftigelse. Her er det også vigtigt at huske, at du som dagpengemodtager ikke kan have en bibeskæftigelse for evigt, men højst må være i 78 uger ud af en dagpengeperiode på104 uger. Herefter skal du beslutte om du vil satse på virksomheden og sige nej til dagpenge, eller om du vil lukke virksomheden og fortsætte på dagpenge.

Hvis du har en helt klar vision og strategi for din virksomhed, vil det ofte kræve at du bruger al din energi på den. I så fald, skal du sige nej tak til dagpenge, idet du derfor bedre kan satse på din virksomhed og ligge din energi deri. Det vil endvidere være et bedre fundament for at få succes med virksomheden. Det er dog vigtigt, at du ikke er garanteret succes, og dermed heller ikke økonomisk sikkerhed. Du skal derfor kunne klare tab og en manglende indtægt, hvis det ikke går som ønsket.

Hvis du ikke er helt sikker på, hvordan du skal tage næste skridt i forbindelse med din start-up virksomhed, kan du tilmelde dig workshops eller kurser, som bliver udbudt af a-kassen. Det er de fleste a-kasser, som giver ledige muligheder for at deltage i disse workshops eller kurser.

Til toppen