Hvornår kan jeg få dagpenge?

Hvis man bliver ramt af arbejdsløshed, er det vigtigt at sørge for sin økonomiske sikkerhed, før man igen kan begynde at lede efter et nyt arbejde. I Danmark er det primært muligt at modtage to typer af økonomisk støtte ved arbejdsløshed; dagpenge eller kontanthjælp.

Dagpenge er en ydelse, som a-kasserne udbetaler til dig, hvis du lever op til de krav, som er gældende for at være arbejdsløshedsforsikret. Når du bliver ledig, skal du søge dagpenge hos din a-kasse. De vil efterfølgende vurdere din ansøgning og afgøre hvorvidt du er dagpengeberettiget. For at modtage dagpenge skal du opfylde nedenstående betingelser:

  • Du skal have været medlem af en a-kasse i ét år
  • Du skal melde dig som ledig/arbejdssøgende hos dit lokale Jobcenter fra den første ledighedsdag
  • Du skal have været i beskæftigelse minimum 1.924 timer de seneste tre år for at være fuldtidsforsikret (hvis du er almindelig lønmodtager)
  • Du skal have været i beskæftigelse minimum 1.258 timer de seneste tre år for at være deltidsforsikret (hvis du er almindelig lønmodtager)
  • Du skal have drevet virksomhed i et væsentligt omfang i minimum 52 uger inden for de seneste tre år
  • Du skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet herunder aktivt søge arbejde, men også tage imod jobopslag og aktiveringstilbud fra a-kassen
  • Du skal tjekke jobforslag mindst hver 7. dag
  • Du skal som nyuddannet have gennemført en videregående uddannelse med minimum 18 måneders varighed og være indmeldt i en a-kasse senest 14 dage efter endt uddannelsesforløb

Opfylder du kravene, er du berettiget til at modtage dagpenge fra a-kassen. Den højeste dagpengesats du kan modtage er 4.180kr./uge i 2016. Du har i alt to års dagpengeret, som du kan fordele ud over tre år. Pengene vil blive udbetalt bagud for en måned. Hver gang du ønsker at få udbetalt dagpenge, skal du udfylde et dagpengekort. Har du opbrugt din dagpengeret, skal du igen være i beskæftigelse minimum 1.924 timer (svarende til ét års fuldtidsarbejde) for at være berettiget på ny. Opfylder du ikke kravene, er det muligt at søge om kontanthjælp hos det offentlige i stedet.

Som det fremgår af de ovenstående betingelser er ens dagpengeret i høj grad betinget af, hvilken tilknytning man har til arbejdsmarkedet. Hvorvidt du er studerende, lønmodtager, selvstændig etc. har en betydning for, hvilke regler der gælder for dig herunder bl.a. dagpengesatsen. Derfor er det en god idé at følge op på reglerne ud fra, hvilken kategori man befinder sig i. Her på hjemmesiden ligger der atikler/blogs, der går mere i dybden med de konkrete regler og vilkår for alle tilknytningsgrupper.

Til toppen