Hvornår triller dagpengene ind?

Du har lagt hjernen i blød, læst op på dagpengekravene og sikret dig at du lever op til alle sammen. Du ved derfor, at du kan se frem til at få dagpenge imens du er ledig (op til to år, men så galt håber vi ikke det går). Nu er det næste du tænker muligvis: Hvornår går de ind?

For selvom du gør dit for at vende retur til arbejdsmarkedet, så er det rart at vide hvornår det sikkerhedsnet du er blevet lovet, træder ind og hjælper til. Det er ikke helt de samme betingelser der er, alt efter om du er ledig fordi du er blevet løst fra din stilling, eller fordi du har færdiggjort din uddannelse. Men den med uddannelsen tager vi i en senere artikel.

Når ledigheden indtræffer, tager du en dyb indånding, hvad enten det var din egen beslutning eller en andens. Når pulsen er kommet ned, og du husker på at det hele nok skal løse sig, så vil det løse sig. Kontakt din A-kasse så hurtigt som muligt, da det trods alt tager tid at behandle en dagpengeansøgning. Når du har gjort det får du det papir du skal bruge til at dokumentere, hvad du har haft af arbejde i de forskellige dagpengeperioder.

De måneder du får arbejdsløshedsdagpenge, udfyldes dit dagpengekort. Dagpengekortet kan findes på A-kassernes hjemmesider på kortet skriver du hvor meget du har arbejdet i den givne måned efter endt dagpengeperiode, typisk den andensidste søndag i en måned. Skulle du være i tvivl om datoen, kan du finde den gennem din egen A-kasse. Når kortet er udfyldt, skal du blot vente til sidste hverdag i måneden, som med de fleste lønninger, og dagpengene vil så komme ind på kontoen. Skulle du glippe deadlinen for måneden, vil du først få pengene senere.

Man håber naturligvis ikke at dette vil blive nødvendigt i for lang en periode, men systemet er relativt lige til, når først du har været gennem de første par sedler. Du skal du huske at der er kan opstå karantæneperioder fra A-kassens side. Dette sker hvis det var dig selv, der sagde op på dit gamle arbejde, eller hvis du har været direkte skyld i at du er blevet opsagt. Sidste mulighed er, hvis A-kassen tilbyder dig et job, og du vælger at takke nej til stillingen, da du her også vil være selvskyldig ledig i A-kassernes øjne. I en eventuel karantæneperiode, skal du stadig leve op til alle da almindelige krav for at kunne få dagpenge.

Er du blevet selvskyldig ledig for anden gang inden for et år skal du arbejde for at få ret til dagpenge igen. Det kan du ved at opnå 300 timers arbejde over tre måneder (150 hvis du er deltidsforsikret). Når en eventuel karantæne er overstået, får du dagpenge som normalt.

Til toppen