Kan jeg få dagpenge hvis jeg er selvstændig og skal på barsel?

Hvis du er selvstændig, og opfylder reglerne om dagpenge inden din barsel, er du berettiget til barselsdagpenge.

Når du skal på orlov, er dine barselsdagpenge inddelt i fire faser.

Første fase er graviditetsorlov. Moren går på orlov fire uger inden den forventede fødsel. Anden fase er barselsorlov. Denne fase er også beregnet til moren, og er på 14 uger efter fødslen. Fædreorlov udgør tredje fase. Faren har ret til to sammenhængende uger inden barnet er fyldt 14 uger. Den sidste og fjerde fase er fædreorlov, som kan deles af forældrene. Perioden er på 32 uger i alt og kan deles frit.

Hvis du er selvstændig og skal søge om dagpenge, herunder barselsdagpenge, gælder lidt andre regler, end hvis du var lønmodtager.

Det gælder blandt andet, at du skal have arbejdet i minimum seks måneder inden for en periode af tolv måneder. I måneden op til din barselsorlov, skal du have arbejdet. Herudover skal der være overskud i din virksomhed, inden du er berettiget til barselsdagpenge, og du skal have arbejdet i din egen virksomhed mindst på halv tid, svarende til 18,5 timer ugentligt. Sidste kriterium er, at du skal have daglig kontakt med dit barn.

Hvis din virksomhed er ny, og du har haft den i mindre end seks måneder, må du regne perioder hvor du har været lønmodtager med.

Det beløb, du får udbetalt i barselsdagpenge varierer. Beløbet er nemlig afhængigt af din virksomhed og din økonomiske situation. Beløbet bliver udregnet på baggrund af overskuddet i din virksomhed, på dine egne sygedagpenge, hvis du har nogle af dem, og på dine barselsdagpenge samt indtægt, der er overført til din ægtefælde såfremt vedkommende er ansat eller medejer i virksomheden.

Der er dog en grænse for, hvor meget du højst kan få udbetalt. Denne grænse ligger i 2017 på 4.245 kroner ugentligt. For at få denne sats, som er den højeste, skal din indtægt være på mere end 220.740 kroner årligt.

Har du intet overskud i din virksomhed, er du ikke berettiget til barselsdagpenge. Hvis du har tegnet en sygeforsikring hos Statens Administration inden for seks måneder før du søger om barselsdagpenge, vil du som minimum få udbetalt to tredjedele af den maksimale barselsdagpengesats.

Når du skal søge om barselsdagpenge, er der nogle tidsfrister, som det er vigtigt at du overholder. Hvis du ikke starter din barsel med graviditetsorlov, men i stedet starter din barsel efter fødslen, skal du søge om barselsdagpenge inden for otte uger efter første orlovsdag. Gør du ikke det, vil du først kunne modtage barselsdagpenge, når Udbetaling Danmark har modtaget din ansøgning. Har du ikke et CVR-nummer i din virksomhed gælder andre regler, og dem skal du kontakte Udbetaling Danmark for at få.

Til toppen