Kan jeg få dagpenge på barsel

Hvis du skal på barsel og er lønmodtager, skal du opfylde nogle krav, for at være berettiget til at modtage dagpenge.

Du skal have arbejdet uafbrudt de sidste 13 uger. Det vil sige, at du ikke må have været sygemeldt eller uden job. Du skal have arbejdet minimum 120 arbejdstimer i de 13 uger og du skal have daglig kontakt med dit barn under barslen.

I nogle tilfælde får du udbetalt løn under barselsorlov. Hvis det er tilfældet, skal du først søge barselsdagpenge, når din arbejdsgiver ikke længere udbetaler løn. Får du fuld løn under hele din barsel, er du ikke berettiget til barselsdagpenge. Hvis du er i tvivl om hvilke regler, der er gældende for lige præcis din situation, kan du få svar hos din fagforening eller din arbejdsgiver.

Hvis du er freelancer, tilkaldevikar eller løsarbejder, gælder lidt andre regler. Du skal, ligesom lønmodtagere have været i arbejde de sidste 13 uger, men du skal ydermere have en kontrakt, som sikrer dig mindst 9 timer om 14 minutter ugentligt arbejde eller have været i arbejde uafbrudt de sidste 13 uger og have en gennemsnitlig arbejdsuge på 9 timer og 14 minutter. Udover det, skal du naturligvis være berettiget til dagpenge fra din a-kasse.

Som freelancer, løsarbejder eller tilkaldevikar, skal du altså kunne dokumentere dit arbejde de sidste 13 uger med lønsedler eller lignende. Du skal have kontrakt, som sikrer sig arbejde i de 13 uger, men det må gerne være med flere arbejdsgivere. Du skal bare have været ansat uafbrudt i 13 uger.

Hvis der sker ændringer i din orlov, har du pligt til at oplyse dette til Udbetaling Danmark, således du ikke ender med at tilbagebetale barselsdagpenge. Ændringer kan eksempelvis være, at du stopper din barsel tidligere end planlagt, at du begynder at arbejde delvist, at du holder ferie - her skal du søge om, at få udbetalt feriedagpenge. Hvis du vil forlænge din orlov, hvis du ikke længere bor sammen med dit barn, hvis du flytter til udlandet under din orlov, hvis du bliver arbejdsløs og andre ændringer i din situation. Kort sagt; hvis der sker ændringer i din situation, mens du er på orlov, skal du indberette det. Det kan ske direkte via selvbetjeningen hos Udbetaling Danmark.

Bliver du syg under din graviditet, skal du også tage en række forbehold. Hvis du bliver syg på grund af din graviditet, skal du fortælle det til din arbejdsgiver, som giver informationen videre til Udbetaling Danmark. Herefter modtager du et brev, hvor du skal følge instrukserne i selvbetjeningssystemet. Du skal bruge en lægeattest fra din læge, hvis du bliver sygemeldt, og din læge skal indberette den til Udbetaling Danmark inden for en bestemt frist. Du kan få lov at gå tidligere på orlov med barselsdagpenge, hvis der er en risiko for, at dit arbejde kan skade dit ufødte barn. Dette skal vurderes af din læge. Hvis du bliver syg under dit orlov med barselsdagpenge, kan den anden forælder overtage orloven. Bliver barnet indlagt på hospitalet inden for 46 uger efter fødslen, kan orloven forlænges med højst tre måneder. Uanset sygdomsforløbet, skal det kunne dokumenteres.

Til toppen