Kontanthjælp - hvad, hvem og hvordan?

Kontanthjælp er en offentlig ydelse, der gives til borgere over 18 år, som ikke kan forsørge sig selv og deres familier. Der er en række betingelser du skal opfylde, for at være berettiget til kontanthjælp.

Du kan få kontanthjælp hvis:

  • Dit behov for forsørgelse ikke kan dækkes af andre ydelser, såsom arbejdsløshedsdagpenge, pension og lignende.
  • Du er fyldt 30 år og bor fast i Danmark. Hvis du er under 30 år, er du berettiget til kontanthjælp, hvis du har en uddannelse.
  • Du har haft fast bopæl i Danmark inkl. Færøerne og Grønland i syv ud af de seneste otte år.
  • Din samlede formue ikke overstiger 10.000 kroner. Hvis du er gift, må din og din ægtefælles samlede formue ikke overstige 20.000 kroner. Din formue inkluderer penge og andre værdier, der let kan omsættes til rede penge, såsom opsparing, bil og aktier. Hvis du er gift, er du heller ikke berettiget til kontanthjælp, hvis din ægtefælle kan forsørge dig.
  • Du minimum er i arbejde 225 timer om året, hvis du har modtaget kontanthjælp i en sammenlagt periode på et år i løbet af de sidste tre år. Hvis du ikke opfylder dette krav, og du modtager fuld kontanthjælp, sænkes din månedlige ydelse med 1.000 kroner - ellers med 500 kroner. Hvis du er gift, skal både du og din ægtefælle være i arbejde mindst 225 timer årligt, ellers bortfalder retten til kontanthjælp for en af jer. I er først berettiget til kontanthjælp igen, når i begge har arbejdet 225 timer.
  • Du er jobparat. Det betyder, at du er aktivt jobsøgende og står til rådighed på arbejdsmarkedet.

For at kunne modtage kontanthjælp skal du først og fremmest melde dig ledig. Det skal du gøre på din første ledighedsdag, da din kontanthjælp tidligst vil være beregnet fra den dag du har tilmeldt dig. Derefter kan du ansøge om at modtage kontanthjælp.

Uddannelseshjælp og integrationsydelse

Hvis du er under 30 år og ikke har en uddannelse, eller hvis du ikke har opholdt dig i Danmark i mindst syv ud af de seneste otte år, kan du ikke modtage kontanthjælp, men du kan derimod søge om uddannelseshjælp, eller integrationsydelse.

Du kan modtage uddannelseshjælp, hvis du er under 30 år og ikke har en uddannelse. Uddannelseshjælpen svarer til en SU og udbetales indtil du kan påbegynde en uddannelse. Du kan både modtage uddannelseshjælp som ude- og hjemmeboende, men satsen for uddannelseshjælp til hjemmeboende er lavere end til udeboende.

Du kan modtage integrationsydelse, hvis du har opholdt dig i Danmark mindre en syv år i løbet af de seneste otte år. Integrationsydelsen svarer til uddannelseshjælpen.

Derudover skal du opfylde de samme betingelser for at modtage uddannelseshjælp eller integrationsydelse, som du skal for at modtage kontanthjælp.

Til toppen