Krifa

Hvem er Krifa?

Krifa er en kristelig fagbevægelse og en a-kasse i én og samme organisation. Krifa er en af Danmarks ældste organisationer og blev stiftet i 1899 af pastor Adolph Lauritz Hansen. Der var flere årsager til, at bevægelsen blev stiftet, herunder både problemer med lockout og strejker grundet kampe mellem arbejdsgivere og arbejdstagere. Herudover var der tvang mod de, som ikke ville deltage i klassekampen, og det ville Krifa gøre op med. Sidst, men ikke mindst var der en kristendomsfjendsk tendens blandt de socialistiske fagforeninger, som Krifa ikke ville deltage i.

En grundholdning i Krifa var, at det var unaturligt, at der skulle være splid mellem arbejdsgivere og arbejdstagere, men at der i stedet skulle være fokus på samarbejde. Dette skulle baseres på det kristne menneskesyn. Tanken bag var altså at skabe et sammenhold hvor lockout og strejker ikke var velset, eller en mulighed i det hele taget. Problemer og uoverensstemmelser skulle i stedet løses ved forhandlinger og kompromisser, og på baggrund af kristne værdier.

I 1929 stiftes a-kassen, Kristelig A-kasse og i 1931 stiftes Kristelig Fagforening endeligt. I 1992 var der i alt i a-kassen og fagforeningen 100.000 medlemmer og i 2012 var Kristelig Fagbevægelse Danmarks fjerdestørste fagbevægelse.

Selvom der stort set altid har været vækst i Krifa, har den været størst de sidste 40 år. Til sammenligning var der i 70’erne omkring 1000 medlemmer, og i dag er der cirka 200.000 og Krifa er fortsat Danmarks fjerdestørste fagbevægelse.

Hvad kan Krifa tilbyde sine medlemmer?

Der er forskel på a-kassen og fagforeningen; som medlem i a-kassen får du sikret dig økonomisk i tilfælde af ledighed. Hvis du er nyuddannet og ikke kan finde et job med det samme, er du også sikret en indkomst, såfremt du er medlem i a-kassen. Herudover tilbyder Krifa en række forskellige arrangementer til a-kassens medlemmer. Her er blandt andet webinarer som kan inspirere til at øge arbejdsglæden.

Hvis du betaler til efterlønsordningen, har du mulighed for at fratræde arbejdsmarkedet før pensionsalderen og få udbetalt efterløn. Det er dog ikke et krav, at være med i efterlønsordningen når du er medlem i a-kassen. Som medlem i a-kassen, får du også hjælp til at søge jobs. Der sidder eksperter klar til at rådgive og vejlede i, hvordan du bedst muligt søger relevante jobs, og herudover får du individuel sparring på jobansøgninger.

Som medlem i fagforeningen har du mulighed for at modtage juridisk rådgivning, det kan eksempelvis være spørgsmål vedrørende rettigheder på arbejdsmarkedet, eller på den konkrete arbejdsplads. Herudover tilbyder Krifa personlige karrierekonsulenter, som du kan bruge til at diskutere din karriere, finde nye karriereveje eller andet. Som en del af den juriske pakke, kan du også få hjælp til at overkomme problemer, som måtte opstå på arbejdspladsen, og såfremt sagen skal tages i retten, får du advokater til rådighed, som i øvrigt også er til rådighed på alle andre tidspunkter, hvor du måtte have brug for at diskutere ansættelsesforhold. Det er frivilligt, om du både vil være medlem af a-kassen og fagforeningen, eller kun den ene. Men det er en stor fordel, at være medlem af begge, og at være medlem samme sted.

Til toppen