Liste over a-kasser i Danmark

Denne artikel har til formål at give dig et simpelt overblik over hvilke a-kasser, der findes, og hvilken kategori de tilhører. Ønsker du at se, hvilken a-kasse der passer dine behov, kan du bruge vores søgefunktion på forsiden.

I Danmark har a-kasserne siden d. 1. September 2002 frit kunnet vælge, om de ønsker at være fagligt afgrænsede eller tværfaglige. Forskellen på de to typer af organisationer er, hvilke medlemmer de forsikrer.

Fagligt afgrænsede a-kasser optager kun medlemmer, der tilhører bestemte faggrupper eller med en bestemt uddannelsesbaggrund. Disse faglige områder fremgår af a-kassernes vedtægter. Tværfaglige a-kasser optager derimod medlemmer fra alle faggrupper og uanset uddannelsesbaggrund. Nedenunder kan du se en liste over a-kasser, og hvilken kategori de tilhører. Der findes sammenlagt 26 a-kasser i Danmark.

De danske a-kasser kan opdeles i tre kategorier:

 1. Fagligt afgrænsede a-kasser for lønmodtagere
 2. Fagligt afgrænsede a-kasser for både lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende
 3. Tværfaglige a-kasser for både lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende

1. Fagligt afgrænsede a-kasser for lønmodtagere:

Disse a-kasser optager kun lønmodtagere fra udvalgte fagområder

 • Børne- og Ungdomspædagogernes Landsdækkende A-kasse (BUPL-A)
 • Danmarks Læreres Fælles Arbejdsløshedskasse (Lærernes A-kasse)
 • Funktionærernes og Servicefagenes Arbejdsløshedskasse
 • Fødevareforbundet NNFs Arbejdsløshedskasse
 • Socialpædagogernes Landsdækkende Arbejdsløshedskasse

2. Fagligt afgrænsede a-kasser for både lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende-€¨

Disse a-kasser optager kun lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende fra udvalgte fagområder

 • Byggefagenes Arbejdsløshedskasse
 • Danske Sundhedsorganisationers Arbejdsløshedskasse
 • El-Fagets Arbejdsløshedskasse
 • Faglig Fælles Akasse
 • FOA - Fag og Arbejdes Arbejdsløshedskasse
 • HK/Danmarks Arbejdsløshedskasse
 • Akademikernes
 • Metalarbejdernes Arbejdsløshedskasse
 • Teknikernes Arbejdsløshedskasse

3. Tværfaglige a-kasser for lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende-€¨

Disse a-kasser optager lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende fra alle fagområder. I Danmark findes der på nuværende tidspunkt ingen tværfaglige a-kasser, der kun optager lønmodtagere, hvorfor den ikke har sin egen selvstændige kategori.

 • A-kassen for Journalistik, Kommunikation og Sprog
 • ASE
 • CA a-kasse
 • DANA A-kasse
 • Det Faglige Hus - A-kasse
 • Frie Funktionnærers a-kasse
 • Funktionærernes og Tjenestemændenes Fælles-Arbejdsløshedskasse - FTF-A
 • Kristelig Arbejdsløshedskasse
 • Ledernes Arbejdsløshedskasse
 • Magistrenes Arbejdsløshedskasse (MA)
 • Min A-kasse

Mængden af a-kasser kan gøre det forvirrende for den enkelte at finde ud af, hvorhenne man skal søge om medlemskab - og om det skal være i en fagligt afgrænset a-kasse eller en tværfaglig a-kasse. Der vil naturligvis være enkelte a-kasser, du ikke kan blive medlem af, da de er fagligt afgrænsede til andre områder, end hvor du er beskæftiget eller uddannet. Foruden denne detalje er der frit valg mellem alle hylder. De fagligt afgrænsede a-kasser er specialiserede inden for deres fagområde, hvorfor de også er i stand til at give en kyndig vejledning i enkeltsager. De er til gengæld ofte dyrere i kontingent end de tværfaglige a-kasser, som derimod ikke kan give den samme ekspertiserede vejledning.

Har du brug for vejledning til at beslutte dig, kan du med fordel læse vores blogs ’Hvilken a-kasse skal jeg tilmelde mig?’ og ’Hvorfor skal jeg være medlem af en a-kasse?

Til toppen