Er lønsedlen altid korrekt?

Månedsskiftet begynder at nærme sig, og lønsedlen tikker ind. Ofte består den af mange forskellige elementer, tillæg og tal, som kan være yderst forvirrende. Den lette løsning er derfor blot at kigge på det markerede tal i bunden og glæde sig over, at nu er det ved at være lønningstid igen. Dette kan dog bevirke, at man ikke får opdaget mulige fejl på sin lønseddel. Hver anden har opdaget fejl på sin lønseddel, så man må sige, at risikoen er forholdsvis stor, men samtidig får en fjerdel af befolkningen ikke tjekket sin lønseddel. Formentligt fordi, den kan være noget så forvirrende.

Vigtige ting at være opmærksom på

Som udgangspunkt er det vigtigt at kontrollere, om man har fået løn for de timer, man har arbejdet. Flere danskere er månedslønnede, men vær stadig opmærksom på eventuelle tillæg. Derudover er det vigtigt at tjekke, om der er betalt pension, og om skattefradraget og trækprocenten er korrekt.

Men det kan også være ting, som ikke direkte har noget med lønudbetalingen at gøre, der er værd at tjekke. Er der for eksempel angivet korrekt erfaringsdato? Dette har nemlig betydning for eventuelle lønstigninger. Derudover er stillingsbetegnelsen også relevant i forhold til, hvilken overenskomst, man er ansat under - og dermed også sin løn.

Dit eget ansvar at tjekke lønsedlen

Udover at tjekke selve lønsedlen, kan det også betale sig løbende at nedskrive egne arbejdstimer og overarbejdstimer, så man ved hvor meget, man rent faktisk har arbejdet, og ikke blot gætter sig frem.

De fleste fejl på lønsedlen omhandler tillæg, feriepenge, overtidsbetaling eller pension. Som nævnt ovenfor, kan fejlen dog også omhandle andre ikke så ”økonomiske” aspekter. En fejl, der nemlig også ofte forekommer, er i forhold til anerkendelse af efteruddannelse, som kan have betydning for sit løntrin.

Men det er ikke kun for at sikre sig i forhold til manglende løn, man bør tjekke sin lønseddel, man skal også være opmærksom på, om man måske får udbetalt for meget. Det er nemlig dig selv, som står til ansvar for at tjekke lønsedlen og holde styr på, at den er, som den skal være. Hvis du skulle være i den situation, at du har fået for meget udbetalt, kan du risikere, at du pludselig skal betale mange penge tilbage til arbejdsgiveren.

Særlige situationer, hvor der især kan findes fejl

Som ovenstående fremhæver, er det en god idé at tjekke sin lønseddel hver måned, men der er nogle situationer, hvor det er vigtigt at være ekstra opmærksom. Dette er især, hvis der er større strukturelle ændringer såsom ændringer i timeantal, ændring og fratag i funktioner og efter lønforhandlinger og planlagte lønstigninger.

Til toppen