Lønsikring

Hvad er en lønsikring?

Når man er medlem i en a-kasse, sikrer man sig økonomisk i tilfælde af, at man skulle blive ledig. Der betales et kontingent pr. kvartal, og såfremt man bliver ledig - og opfylder en række krav såsom at have været medlem i en vis periode, have arbejdet et vist antal timer inden for de seneste tre år, mv., kan man få udbetalt dagpenge. Fordelen ved dagpenge er, at satsen er markant højere end kontanthjælp. Herudover må man ikke eje for over 10.000 kroner, eventuelt ægtefælde skal ikke have mulighed for at forsørge og flere andre regler gælder, når det drejer sig om kontanthjælp. Det vil således sige, at hvis du skal modtage kontanthjælp, skal du sælge al af værdi, du kan også blive påtvunget at opbruge din pensionsopsparing inden du kan modtage kontanthjælp. Når det drejer sig om dagpenge gælder kun krav vedrørende din jobsituation, og du kan derfor sagtens eje både hus og bil og stadig modtage dagpenge - såfremt du opfylder de pågældende regler. Alligevel er der mange, som ikke kan opretholde forhenværende levestandard, hvis de skal overgå til dagpenge. Derfor er det muligt at tegne en ekstra forsikring, som kaldes en lønsikring. Lønsikring fungerer som et supplement til dagpenge, og betales derfor til a-kassen. Hvis man bliver ledig, vil det beløb, man får udbetalt dermed være højere. Ligesom betaling til a-kassen, fungerer lønsikringen som en forsikring på linje med andre forsikringer, såsom indbo- eller ulykkesforsikring. Dog bare med et andet dækningsområde. Lønsikringen er en tillægsforsikringen til a-kassen, og det er ikke muligt at betale lønsikring uden at være medlem i en a-kasse.

Er det en fordel uanset indtægt?

En tommelfinger-regel er, at det først kan betale sig at betale til lønsikring, hvis man tjener over 21.000 kroner om måneden før skat. Det er især en god idé, at overveje lønsikring, hvis man har høje månedlige udgifter, således disse kan betales og man ikke behøver gå markant ned i levestandard, hvis man mister sit job eller muligheden for at arbejde.

Vilkårene for lønsikring varierer alt efter hvilken a-kasse, der betales til, men som regel vil man få udbetalt mellem 80-95% af sin tidligere løn, når man har en lønsikring.

Hvornår udbetales lønsikringen?

Det er dog ikke muligt, at få udbetalt lønsikring fra dag 1 som ledig, medmindre man har haft forsikringen i minimum et år. Derfor er det altid en god idé, at tegne forsikringen hurtigst muligt, så man ikke står i en svær økonomisk situation, hvis man bliver ledig. Udover at have betalt til lønsikringen i et år, skal man også have været i fuldtidsarbejde det sidste år, før man kan få udbetalt lønsikringen med det samme. Hvis ikke disse betingelser opfyldes, kan man først få udbetalt lønsikringen efter en måned som ledig.

Er en lønsikring dyr?

Priserne for lønsikring varierer en del afhængigt af, hvilken a-kasse man er medlem af og hvilken indkomst man har haft inden man mistede sit job. De fleste a-kasser giver mulighed for at udregne beløbet via hjemmesiden, så det kan være en fordel at undersøge de forskellige a-kassers tilbud inden der tegnes en lønsikring. Hvis man vælger at forsikre sig med fuld understøttelse (som er omkring 17.000 kr. pr. måned), vil det som regel koste 1000-1200 kroner om måneden, og beløbet kan fratrækkes i skat.

Til toppen