Næsten færdiguddannet? Husk a-kassen

Er du en af de mange færdiguddannede og dimittender denne sommer? I så fald, skal du huske at melde dig ind i en a-kasse inden det er for sent. Er du allerede medlem, skal du huske at give a-kassen besked om, at du bliver færdiguddannet, hvis du vil beholde dine rettigheder og dagpengesats.

Du skal melde dig ind i en a-kasse senest 14 dage efter du er blevet færdiguddannet. Det vil sige, seneste 14 dage efter din sidste eksamen. Hvis du allerede er medlem af en a-kasse, skal du informere denne om, at du er blevet færdiguddannet, og det skal også ske senest 14 dage efter sidste eksamen.

Uanset om du har dagpengeret fra dagen efter din sidste eksamen, skal du ændre din status hos a-kassen fra studerende til dimittend. Og det gælder også selvom du vil læse videre, eller om du arbejde i enten Danmark eller udlandet, eller om du vil søge om dagpenge inden for kort tid.

Hvis du glemmer fristen på de 14 dage, vil du ikke være berettiget til dagpenge før du har været medlem af a-kassen i et år og har en indtægt på minimum 223.428 kroner (gældende 2017). Du kan dog højst tælle 18.619 kroner pr. måned, hvilket vil sige at det tager mindst et år at optjene dagpengeret.

Måden hvorpå du ændrer din status er via selvbetjeningssystemet på din a-kasses hjemmeside. A-kassen skal have besked, og det samme skal jobnet.dk, hvor du skal melde dig ledig.

Hvis du bliver dimittend og har været medlem af a-kassen i mindst et år, har du ret til dagpenge dagen efter din sidste eksamen. Har du afsluttet din uddannelse, og endnu ikke er medlem af en a-kasse, skal du melde dig ind senest 14 dage efter din sidste eksamen, og du vil herefter være berettiget til dagpenge efter en måned. Når du det ikke indenfor de 14 dage, skal du vente et helt år.

Hvis du vil søge job i udlandet efter endt uddannelse, har du mulighed for at tage dine dagpenge med. Du skal dog have været ledig i mindst fire uger, og du skal have godkendelse fra din a-kasse inden du tager af sted. Dine muligheder for at modtage dagpenge, mens du er i udlandet er, at du enten har en jobsamtale med ud- og hjemrejse samme dag, at du har en jobsamtale hvor du er væk i op til fem dage, eller jobsøgning i et EØS-land i tre måneder. Ønsker du at søge job i udlandet, bør du læse reglerne om dagpenge i udlandet. Disse findes på a-kassens hjemmeside og på borger.dk

Til toppen