Networking bør være din spidskompetence

I de fleste brancher, er det i dag essentielt at du tænker networking ind i din profil som en af dine vigtigste kompetencer. De fleste jobs bliver i dag besat via netværk, og det er derfor vigtigt at være opmærksom på sit netværk, og bruge det så vidt det er muligt. Du skal begynde at tænke blandt andet dit netværk ind, allerede fra første dag på dit studie. Og det gælder særligt de mere kreative fag såsom arkitektur, design, kommunikation osv.

Tina Kjølsen, som er institutleder ved Institut for Visuelt Design på Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering, fortæller at det er vigtigt at tænke både CV, portfølje, netværk og karriere allerede så snart du begynder på dit studie.

Der er meget forskellige beskæftigelsestal fra de forskellige studier, men overordnet set kunne de se bedre ud. Man kan derfor som studerende ikke regne med, at kunne begrave sig fuldstændig i studie og stå op efter færdiggjort eksamen og have udsigt til et job. Job kræver netværk, sådan er det bare.

Tine Kjølsen fortæller, at tendensen inden for netop dette felt er, at netværk betyder meget, og at det er herigennem de fleste finder job. Det er altså gennem egne forbindelser, eller de faglige forbund, at jobmulighederne er størst.

Hun forklarer yderligere, at skolerne har gjort flere tiltag for at hæve beskæftigelestallene, men der gælder særlige vilkår, når det gælder de mere kreative områder - det er både godt og dårligt, mener hun.

Hun eksemplificerer med designuddannelsen. Her uddanner de fleste sig til et jobmarked, som endnu ikke eksisterer. Rigtig mange studerende skal derfor selv ud og definere deres stillinger efter endt uddannelse, og netop derfor er der mange der ser iværksætteri som en god mulighed. Af samme årsag, vejleder institutlederen og andre, oftere studerende med en kreativ baggrund, i iværksætteri.

Tine Kjølsen mener at se et uopdyrket marked, hvor folk i høj grad kan skabe egne forretninger, men at der samtidig er god inspiration og karrieremuligheder at hente hos veletablerede virksomheder. Igen handler det om netværk. Det handler om, at skabe sig nogle forbindelser, for de vil være nyttige på den ene eller anden måde. Alt det praktiske kan læres via uddannelser, men det bliver sjældent en realitet uden netværk.

Institutlederen pointerer alligevel, at Kunstakademiet lægger stor vægt på erhvervslivet. Dette fokus indebærer blandt andet matchmaking-events med forskellige virksomheder. Disse events kan føre til praktikpladser eller studiejobs, hvilket er en start på et godt netværk. Fra sommeren 2017 lancerer Kunstakademiet også en decideret rekrutteringsindsats, siger hun. Den indebærer, at de studerende følges endnu tættere på erhvervslivet og bliver hjulpet i gang efter endt uddannelse. Hun tilføjer yderligere, at beskæftigelsestallene allerede nu, ser markant bedre ud.

Til toppen