Nye dagpengeregler træder i kraft 1. juli 2017

Det nye dagpengesystem er undervejs, og anden del af det træder i kraft 1. juli 2017. De største ændringer vil her forklares med henblik på, at skabe overblik over, hvilke betydninger ændringerne vil have i praksis.

Først og fremmest vil dagpengene forbruges via timer, i modsætningen til før 1. juli 2017, hvor de udregnes i uger. Hvis du har optjent dagpengeret, har du som fuldtidsforsikret derfor ret til 3.848 timers dagpenge, som skal forbruges inden for tre år. Deltidsforsikrede har ret til 3.120 timer, også inden for tre år.

Fremover vil dagpengene også udbetales på månedlig basis og ikke for enten fire eller fem uger ad gangen. Fuldtidsforsikrede kan modtage op til 160,33 timer om måneden, hvortil deltidsforsikrede kan modtage op til 130 timer om måneden.

En anden ændring er, at dagpengesatsen vil afregnes som en månedssats. Indtil nu er den pr. time, og satsen vil ydermere udregnes ud fra din hidtidige indtægt. Den vil blive udregnet ud fra de sidste 24 måneder, hvor du var i job, men ud fra de 12 bedste måneder. Hvis du slet ikke har haft måneder med indtægt inden for de sidste 24 måneder, vil satsen blive afregnet ud fra alle de måneder, hvor der ha været indtægt inden for de sidste 36 måneder med en indtægt.

Reglen om overskydende timer ophæves fordi udbetalingen sker for en måned ad gangen.

Når man er dagpengemodtager, oprettes der en beskæftigelseskonto, hvor løntimer registreres. Disse løntimer er vel og mærke dem, du har haft efter du har fået ret til dagpenge, og timerne på beskæftigelseskontoen kan efter 1. juli 2017 bruges til at optjene ret til dagpenge med indkomst som baggrund.

Hvis du er fuldtidsforsikret skal du således have indberettet 218.616 kroner for at være dagpengeberettiget. Dog kan der højst medregnes 18.218 kroner om måneden.

Hvis du er deltidsforsikret vil beløbet, du skal have indberettet være 145.740 kroner og højst 12.145 kroner. Det svarer derfor til, at du minimum skal være i beskæftigelse i 12 måneder for at få ret til dagpenge.

Fuldt ledige medlemmer kan blive pålagt en dags karens hver fjerde måned. Hvis du er ledig og ikke har indberettet mere end 148 løntimer (fuldtid), eller 97 løntimer (deltid), vil du få en dags karens. Beløbet vil regnes fra det beløb, du har ret til efter ferie osv., er fradraget.

Hvis du er langtidsledig, vil du få forkortet din dagpengeperiode. Det vil i praksis sige, at hvis du modtager dagpenge i over fire år inden for en otteårig periode, vil denne periode blive forkortet med en måned.

Til toppen