Nyt dagpengesystem: Dét skal du vide

I 2017 træder nye dagpengeregler i kraft. De nye dagpengeregler bygger på en række ændringer til det nuværende dagpengesystem, som løbende bliver rullet ud i løbet af 2017. En lille håndfuld af ændringerne træder i kraft allerede fra januar 2017, mens resten træder i kraft fra juli 2017. Her kan du læse om nogle af de største ændringer:

Forlængelse af dagpengeperioden

De nuværende dagpengeregler giver ledige, der er medlem af en a-kasse mulighed for at modtage dagpenge i to år, men med det nye dagpengesystem kan man forlænge sin dagpengeperiode med op til et år.

I det nuværende dagpengesystem kan man bruge løntimer i ledighedsperioden til at optjene en ny toårig dagpengeperiode, hvis man har haft minimum 1.924 løntimer i en periode på tre år efter sin seneste indplacering i dagpengesystemet. Fra januar 2017 kan løntimer i ledighedsperioden veksles til dagpengetimer i forholdet 1:2, og dagpengeperioden kan altså forlænges, selvom man ikke møder minimumskravet på 1.924 løntimer.

Ændringer der gælder nyuddannede

Fra januar 2017 er man berettiget til dagpenge, hvis man gennemfører en uddannelse, der er normeret til minimum 18 måneder - også selvom man gennemfører uddannelsen hurtigere end den normerede tid. Man er dog først dagpengeberettiget, når der er gået mindst 18 måneder fra uddannelsens start. Derudover bliver dimittendsatsen også ændret i det nye dagpengesystem. I det nuværende dagpengesystem modtager ledige på dimittendsats 82% af den maksimale dagpengesats, men med det nye dagpengesystem bliver dimittendsatsen sænket til 71,5% af den maksimale dagpengesats. Hvis man er forsøger til børn under 18 år, vil man dog stadigvæk modtage 82% af den maksimale dagpengesats. Ændringerne vil også gælde dem, der allerede er ledige på dimittendsats.

Ændringer fra juli 2017

Dagpengeperioden er hidtil blevet udregnet i uger, men fra juli 2017 vil dagpengeperioden blive udregnet i timer. På nuværende tidspunkt har man ret til dagpenge i 104 uger, og man opbruger en dagpengeuge, uanset det beløb man får udbetalt. Det kan fx være, at man kun får udbetalt dagpenge for én dag, men man opbruger stadigvæk en hel dagpengeuge. I det nye dagpengesystem har man ret til dagpenge i 3.848 timer, hvilket er tilsvarende 104 uger omregnet til timer. Forskellen er, at man fremadrettet kun opbruger det faktiske antal timer, som man får udbetalt dagpenge for, i stedet for at opbruge hele uger.

Med det nye dagpengesystem vil der fra juli 2017 også blive indført en karensdag. Det betyder, at man bliver trukket et beløb, der svarer til en dags dagpenge hver fjerde måned. Karensdagen gælder dog ikke, hvis man i løbet af de fire måneder har haft mere end 148 løntimer. Derudover bliver dagpengeperioden forkortet med en måned, hvis man i en periode på otte år har modtaget dagpenge i sammenlagt fire år.

Til toppen