Overenskomst - Hvorfor er det vigtigt for dig?

Hvad er en overenskomst, og hvorfor er den relevant for dig? En overenskomst er et begreb der ofte omtales i medierne, og faktisk kan det have stor betydning for dig som lønmodtager.

For en overenskomst er det, der sikrer dine løn- og arbejdsvilkår inden for dit fagområde.

Når man derfor hører om overenskomstforhandling, dækker forhandlingen af overenskomsten over arbejdsrelevante emner som bl.a. ferie, niveauet for løn, regler for arbejdstid, sygdom og andre relevante emner inden for løn- og arbejdsvilkår. Alt sammen områder der skal sikre dig ordentlige og fair forhold på din arbejdsplads.

En overenskomst er noget, der oftest aftales for to år ad gangen, og altid inden for en bestemt periode. Dette sikrer, at aftalerne er opdaterede og følger med udviklingen og konjunktur. Dermed sørger denne to-årlige forhandling af overenskomsten for, at dine arbejds- og lønvilkår er up to date og du ikke arbejder efter hvordan markedet så ud for 10 år siden.

Derudover er overenskomsterne er en karakteristisk del af den danske model for arbejdsmarkedet, som også kaldes for flexicurity. Idet der på lovplan ikke er vedtaget en bestemt mindsteløn i Danmark, er det derimod overenskomsterne der sikrer en mindstløn for lønmodtagerne. Hvis din arbejdsgiver er medlem af en overenskomst, betyder det for dig, at du er sikret en mindsteløn for dit arbejde, uafhængigt af om du har et medlemskab til en fagforening, eller ikke er medlem af en fagforening.

Har din arbejdsgiver derimod ikke tegnet en overenskomst, står det straks værre til for dig som lønmodtager. I dette tilfælde er du som lønmodtager ikke sikret et mindsteløn, hvorfor arbejdsgiveren selv kan tilpasse mindstelønnen for arbejdet. Du er derfor som udgangspunkt bedre stillet mht. rettigheder og vilkår inden for dit arbejde, hvis din arbejdsgiver har tegnet en overenskomst. Rent lavpraktisk vil man som ansat hos en arbejdsgiver med overenskomst typisk have eller potentielt have bedre vilkår inden for lønområdet og lønstigninger, ligesom man vil have faste rammer for arbejdstid, løntillæg og ikke mindst betaling for overarbejde. Ligeledes er der typisk bedre vilkår for pension og muligheder for efteruddannelse og diverse opkvalificerende kurser inden for dit arbejdsområde.

Derudover findes der forskellige former for overenskomster. Man taler eksempelvis om både en kollektiv overenskomst og en virksomhedsoverenskomst.

En virksomhedsoverenskomst er en overenskomst der er forhandlet mellem en enkelt virksomhed og en fagforening. En kollektiv overenskomst er derimod en overenskomst, der er indgået mellem en arbejdsgiverforening og en fagforening.

Hvis du selv vil tjekke, om du er medlem af en overenskomst, kan du tjekke dette ved at gennemse din kontrakt for din ansættelse. Her vil der stå, om du er dækket af en overenskomst, ligesom der vil stå hvilken type overenskomst der er tale om, hvis du igennem din ansættelse er omfattet.

Hvis der ikke står noget om en overenskomst på din kontrakt, betyder det højst sandsynligt, at du ikke af omfattet af en overenskomst. Det betyder, at du altså ikke automatisk opnår fastsatte goder og forhold gennem en etableret overenskomst, men at det er dit ansvar selv at forhandle disse med din arbejdsgiver.

Til toppen