Oversigt over a-kasser

Der findes omkring 30 a-kasser i Danmark. Alle er statsstøttede, men mange er ikke åbne for alle. Der findes både a-kasser, som har et specifikt fagligt område, som kun tager personer ind med en bestemt faglig baggrund, og så findes der a-kasser, som tager alle ind. I denne artikel kan du se en oversigt over de forskellige a-kasser med fokus på hvem der kan blive optaget.

FOAs medlemmer arbejder primært med social-sundhed, pædagogik, kost-service og teknisk-service. Alle kan i princippet blive optaget hos FOA. A-kassen er Danmarks tredje største, og har egen fagforening.

3FA er Danmarks største og både a-kasse og fagforening. Det er en tværfaglig a-kasse og medlemmerne arbejder inden for mange forskellige brancher.

El-fagets a-kasse er fagligt begrænset til personer, som arbejder inden for el-branchen Både ledere, lønmodtagere, selvstændige og studerende, som kan være medlem.

DSA er en fagligt afgrænset a-kasse til personer, som arbejder med det sundhedsfaglige felt. Det kan blandt andet være ergoterapeuter, bioanalytikere, fysioterapeuter, jordmødre, radiografer eller sygeplejersker.

Det Faglige Hus er både a-kasse og fagforening. Det er en tværfaglig a-kasse, så alle kan i princippet være medlem. Dog er størstedelen af medlemmerne lønmodtagere.

DANA er Danmarks eneste a-kasse, som udelukkende tager selvstændige ind. A-kassen har erfaring i at starte virksomheder op og vejlede selvstændige.

Ca-A er for højtuddannede i erhvervslivet. De fleste medlemmer arbejder inden for business området, herunder investering, finans, IT osv. Størstedelen af medlemmerne arbejder inden for den private sektor, og fælles for alle er, at de er højtuddannede.

BUPL-A optager alle som arbejder inden for den pædagogiske profession.

BFA er fagligt afgrænset til personer, som arbejder inden for byggebranchen. Det er således både selvstændige, lønmodtagere, studerende og ledere som kan blive medlem.

Business Danmarks A-kasses medlemmer arbejder inden for salgs- og marketingbranchen. Medlemmerne er enten ledere, selvstændige, lønmodtagere eller studerende.

ASE er Danmarks femtestørste a-kasse med flest selvstændige medlemmer. Alle - uanset faglig baggrund kan være medlem.

Akademikernes A-kasse, er som navnet indikerer, kun for akademikere. Fagligheden er ligegyldig, så længe den er akademisk.

AJKS’ medlemmer arbejder inden for kommunikationsbranchen. Medlemmerne er uddannede alt fra journalister, webredaktører, korrespondenter, forfattere, markedsføringsfolk mv.

Frie Funktionærer optager alle. Det vil sige, at faglig baggrund, og stilling ikke har en betydning. A-kassen har også egen fagforening.

FSA samarbejder med elleve forskellige faglige organisationer, som tilsammen udgør Serviceforbundet. Alle som arbejder inden for de faglige samarbejdsområder, kan blive optaget. Områderne kan findes på FSAs hjemmeside.

FTF-A er en tværfaglig a-kasse, som derfor optager alle, uanset faglig baggrund.

Ledernes A-kasse er en a-kasse kun for ledere.

Fødevareforbundet, NNF optager personer, der arbejder inden for fødevareindustrien. Det vil sige, slagteri, mejeri, konditor osv.

HKs medlemmer arbejder inden for handels- og kontorområdet og arbejder inden for alle sektorer.

Krifa, Kristelig a-kasse er en tværfaglig a-kasse og fagforening. Det vil sige, at alle kan blive optaget.

Min A-kasse er også en tværfaglig a-kasse, men med samarbejder med en række faglige organisationer, som medlemmer skal have tilknytning til.

Metalarbejdernes a-kasse optager personer, som arbejder inden for IT, teknik og mekanik.

Lærernes a-kasse optager, som navnet indikerer, lærere. Både på grundskoler, efterskoler, produktionsskoler mv.

MA er primært for humanister og scient.er. Det vil sige, at medlemmerne hovedsaligt arbejder med kommunikation, undervisning, forskning, HR, programmering osv.

SLA er en fagligt afgrænset a-kasse og optager udelukkende socialpædagoger.

Teknikernes A-kasse er for personer, som arbejder med teknik, byggeri eller design.

Til toppen