Hvilke krav er der for at opnå ret til dagpenge?

For at have ret til at få dagpenge, skal du opfylde en række krav. Det første og essentielle krav er, at du skal være medlem af en a-kasse. Det er a-kassen, som sørger for udbetaling af dagpenge, og dermed er det nødvendigt at være medlem heraf. Du skal dog ikke blot være medlem, men have været medlem i mindst et år. Samtidig er der krav til antallet af registrerede løntimer. Hvis du er fuldtidssikret, skal du have haft indberettet mindst 1924 løntimer, og hvis du er deltidssikret, skal du have haft 1258 løntimer.

Er du nyuddannet kan du dog stadig have ret til dagpenge, selvom du ikke har optjent nogle løntimer. Kravene er her blot at uddannelsen skal være af en varighed over 18 måneder, og du har meldt din ind i en a-kasse inden 14 dage, efter du er blevet færdiguddannet.

Det ovenstående fortæller om de krav, der er til dig, mens du er i arbejde eller under uddannelse. Når du er blevet ledig og modtager dagpengene er der også en række krav, du skal opfylde, for at være berettiget til at blive ved med at få udbetalt dagpenge.

Ganske enkelt bunder de krav i, at du skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet og være klar til at påtage dig et arbejde. Dette er blandt andet ved, at du skal være tilmeldt jobcentret, du skal kunne og ville arbejde, og du skal søge jobs.

Hvis du er fuldtidssikret skal du kunne påtage dig et job på 37 timer, og hvis du er deltidssikret, skal du kunne påtage dig et job på 30 timer om ugen.

Det ”at stå til rådighed” kan i ordenes forstand gradbøjes på mange forskellige måder, men i forhold til dagpenge betyder det blandt andet, at du skal

  • Bo og opholde dig i Danmark
  • Være tilmeldt jobcentret og have et aktivt CV på jobnet.dk
  • Møde op til de samtaler, du bliver indkaldt til af din a-kasse og jobcentret
  • Overtage rimeligt arbejde med 1 dags varsel
  • Være aktivt jobsøgende og kunne dokumentere dette. Det indebærer, at du skal søge minimum 6 job i løbet af en periode på 4 uger, fordelt med 1-2 job i ugen. De søgte job skal noteres i en joblog, som ofte befinder sig på din personlige side på sin a-kasses hjemmeside.
  • Være villig til at tage arbejde med op til 3 timers offentligt transporttid dagligt.
  • Kan sige ’ja’ til et arbejde, du får tilbudt af din a-kasse eller jobcentret
  • Tjekke jobforslag på jobnet.dk hver 7. dag

Størrelsen på din udbetalte dagpengesats er afhængig af din tidligere indkomst, du kan dog maksimalt få udbetalt 2785 kr. i ugen som deltidssikret og 4180kr. i ugen som fuldtidssikret.

Alt i alt er der altså en lang række forskellige krav til at opnå retten til at modtage dagpenge, hvis du skulle stå i den situation, at du bliver ledig, er de fleste a-kasse dog behjælpelige med at forstå og opfylde diverse regler.

Til toppen