Sygedagpenge - Hvad gør man, hvis man bliver syg?

Hvis du bliver ramt af sygdom eller kommer til skade, er det muligt for dig at modtage dagpenge i den periode, hvor du ikke kan stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Det forudsætter dog, at man er dagpengeberettiget, og at man melder sig syg under ’Min Side’ på jobnet.dk. Herefter sender de besked til a-kassen, der registrerer dig syg.

Når man melder sig syg, modtager man ikke længere almindelige dagpenge, men derimod dagpenge under sygdom og senere sygedagpenge. Dagpenge under sygdom udbetales af din a-kasse, mens sygedagpenge udbetales af kommunen. Grundet din sygdom eller skade kan du ikke stå til rådighed for arbejdsmarkedet, hvorfor du ikke har pligt til at søge arbejde eller tage til de samtaler, som Jobcenteret normalvist ville have henvist til dig.

Reglerne for dagpenge under sygdom og sygedagpenge er ens for både lønmodtagere og ledige, dog skal de opfylde forskellige betingelser for at være berettiget til ydelsen:

Som ledig kræver det, at du ville have haft ret til arbejdsløshedsdagpenge eller arbejdsmarkedsydelse, såfremt du ikke var blevet syg.

Som lønmodtager kræver det, at du opfylder et af nedenstående punkter:

  • Du er i beskæftigelse, og har været beskæftiget i mindst 240 timer det seneste halve år før første sygedag. Du skal minimum have været beskæftiget i 40 timer om måneden i fem af månederne.
  • Du ville have haft ret til arbejdsløshedsdagpenge eller arbejdsmarkedsydelser, såfremt du ikke var blevet syg
  • Du har afsluttet en erhvervsmæssig uddannelse af minimum 18 måneders varighed inden for den seneste måned
  • Du er ansat i et fleksjob
  • Du er i en lønnet praktik som elev under uddannelse

Hvis du opfylder et af ovenstående krav, er du berettiget til dagpenge under sygdom og sygedagpenge. De første 14 dage af dit sygedomsforløb, vil du modtage dagpenge under sygdom, hvorefter du vil overgå til sygedagpenge. Din a-kasse sørger automatisk for at give din lokale kommune besked om overgangen fra dagpenge under sygdom til sygedagpenge. De sender dig herefter en blanket, som du skal udfylde og sende retur senest 8 dage senere.

Sygedagpenge er som tommelfingerregel muligt at modtage i op til 22 uger over en 9-måneders periode. Kommunen vil løbende lave en revurdering af din situation, hvor de ser på muligheden for at forlænge din sygedagpengeperiode. Den kan eksempelvis forlænges, hvis du har sendt en ansøgning om førtidspension, hvis du er under lægebehandling med forventning om tilbagevenden på arbejdsmarkedet senere, hvis kommunen vurderer, at din sag kræver yderligere behandling o.l.

Sygedagpengesatsen er i 2016 lig den ordinære dagpengesats. Den højeste sats, du kan modtage, er derfor 4.180kr./ugen

Til toppen