Uddannelse og dagpenge

Når du er på dagpenge, og har svært ved at finde et job, har du i nogle tilfælde mulighed for, at tage en uddannelse eller deltage i diverse kurser. Der gælder dog en række regler, og du kan ikke frit vælge mellem alle uddannelser. Formålet er, at kvalificere dig bedre til arbejdsmarkedet.

Hvilke muligheder har du

Først og fremmest må den uddannelse du tager, ikke være SU-godkendt og skal være et begrænset antal timer. Når du modtager dagpenge, skal du stå til rådighed på arbejdsmarkedet, og det indebærer blandt andet, at du skal kunne tage et anvist arbejde med én dags varsel. Derfor kan det være problematisk at påbegynde en uddannelse uden at miste retten til dagpenge. Dog kan du lave en aftale med din a-kasse og jobcentret, hvor du vil have mulighed for at tage diverse kurser, en almen voksenuddannelse eller enkeltfag, samtidig med at du modtager dagpenge. Du har også mulighed for, at deltage i jobrettet uddannelse eller uddannelsesforløb under den regionale uddannelsespulje, men dette skal du også klargøre med jobcentret og din a-kasse.

Jobrettet uddannelsesforløb

Der findes derved flere muligheder. Hvis du er ufaglært eller faglært, eller har en kort videregående uddannelse og en erhvervsuddannelse, kan du deltage i et seks ugers jobrettet uddannelsesforløb. Dette gælder fra den dag, du bliver ledig. Hvis du vælger dette, og stadig vil modtage dagpenge, er det et krav at du tager uddannelsen inden for de første ni måneder fra den dag, du bliver ledig, såfremt du er fyldt 25 år. Er du ikke fyldt 25 år, har du seks måneder fra den dag, du bliver ledig.

Hvis du starter på uddannelsen i din opsigelsesperiode, kan du få lov at fortsætte uddannelsen fra den dag, du bliver ledig. Det kræver dog, at forløbet kan defineres som jobrettet uddannelse.

Hvilken dagpengesats modtager du

Som udgangspunkt svarer det beløb du modtager under jobrettet uddannelse til den højeste dagpengesats, du kan få ved en fuldtidsuddannelse. Er uddannelsen på deltid, vil du modtage et markant mindre beløb i dagpenge.

Det er vigtigt, at jobcentret godkender din ansøgning om at tage uddannelse inden du påbegynder den, da det er jobcentret der skal betale for uddannelsesafgiften. Det er derfor altid en god idé at søge i god tid.

Har du en uddannelse, som er på niveau med en erhvervsuddannelse eller højere, men ikke har brugt den i mindst fem år, har du også ret til at deltage i jobrettet uddannelse. Dette er dog en individuel afgørelsen, og kræver derfor en konkret vurdering, som a-kassen står for. Det er også a-kassen, der regulerer og administrerer alle andre regler i forbindelse med jobrettet uddannelse.

For at sikre dig, at den uddannelse du ønsker at tage, lever op til kravene, skal du undersøge hvorvidt den er på positivlisten for 6 ugers jobrettet uddannelse. Det er udelukkende disse uddannelser, du har mulighed for at deltage i.

Listen findes her: http://star.dk/da/Indsatser-og-ordninger/Vejledning-opkvalificering-uddannelse/6-ugers-jobrettet-uddannelse/Nationale%20Faggrupper.aspx

Til toppen