Udlandsophold og nye regler inden for dagpengesystemet

Udlandsophold, dagpengekarantæne og opholdskrav har alle optrådt som en hyppig cocktail i mediedebatten på det sidste. Som følge af den nye skatteaftale har regeringen og Dansk Folkeparti varslet en ændring af reglerne inden for dagpengesystemet og udlandsophold. Deres lovforslag som er blevet sendt i behandling fastslår nye regler om et opholdskrav for at få dagpenge. Det nye lovforslag medfører derfor primært konsekvenser for tidligere udlandsdanskere, nuværende udlandsdanskere og alle de der drømmer om at gøre karriere uden for EU i et oversøisk land.

Lovforslaget betyder altså, at det har ingen lempende indflydelse på reglerne og din berettigelse for dagpenge, at du som borger har betalt til dagpengesystemet igennem dit a-kasse kontingent de seneste år, hvis du har opholdt uden for Danmark i mere end 5 ud af 12 år.

Hvad går de nye regler ud på, når du søger dagpenge efter et udlandsophold?

Som altid skal man for at være berettiget til at få udbetalt dagpenge følge områdets normale og generelle regler og retningslinjer, såsom bl.a. at være betalende medlem af en a-kasse og meget mere.

Det nye ved regler om dagpenge ift. udlandsophold er imidlertid regeringens og DFs nye opholdskrav.

  • Opholdskrav: Ifølge det nye lovforslag skal du som dansker have opholdt dig i Danmark i et bestemt antal af en periode for at være berettiget til at få udbetalt dagpenge.
  • Udfasningsperiode: Som lovforslaget om opholdskrav og dagpenge er fremstillet i skrivende stund (og sendt til 2. behandling i folketinget) vil der med de nye regler om opholdskrav være tale om en introducerede indfasningsperiode af de nye regler. Med disse regler skal du som borger i 2019 have opholdt sig i Danmark eller EU i 5 ud af 12 år for at være berettiget til dagpenge. I 2020 skal man have opholdt sig i Danmark eller EU i 6 ud af 12 år for at være dagpengeberettiget. I 2012 er planen, at lovforslaget skal være fuldt ud implementeret i det danske system, hvilket betyder, at man skal have opholdt sig i Danmark eller EU i 7 ud af 12 år.

Alle landets a-kasser har protesteret kraftigt i TV, radio og diverse medier, ligesom de på deres sociale medier har optrådt med kampagner som #dropopholdskravet og lignende protester.

A-kassernes og danske borgers protester har allerede til dels virket, idet regeringen på det seneste har lempet en anelse på kravene. I første omgang lød lovforslaget på, at man for at være dagpengeberettiget som eksil-udlandsdansker skulle have opholdt sig i Danmark (eller EU) de seneste 7 ud af 8 år. Hvis dette ikke var tilfældet, betød det, at man som udlandsdansker mister retten til dagpenge som betalende medlem, hvis man havde opholdt sig mere end et år uden for Danmark i løbet af de sidste 8 år. Dette lovforslag skulle også virke med tilbagevirkende kraft, hvilket stadig er gældende i det nye lovforslag trods et lempet opholdskrav ift. 1. lovforslag om dagpenge, udlandsophold og opholdskrav.

Som allerede nævnt har regeringen og DF nu ændret lovsforslaget til, at man skal opholde sig i Danmark eller EU i mere end 7 ud af 12 år.

Til toppen