Fagforeninger på Akassefinder.dk

3F - Fælles Fagligt Forbund

3F - Fælles Fagligt Forbund

📞 3F - Fælles Fagligt Forbund

I denne artikel kan du blive klogere på fagforeningen 3F. Du kan bl.a. læse om hvem de er, hvad de står for, og hvilke medlemmer de præsenterer. Fagforeningens formål er at hjælpe dig, hvis din arbejdsgiver overtræder de love, regler og aftaler, der er gældende på det danske arbejdsmarked.

🤙 Hvem er 3F - hvad er deres historie?

3F eller Fælles Fagligt Forbund blev etableret 1. Januar 2005 ved en fusion i mellem Specialarbejderforbundet (SiD) og Kvindeligt Arbejderforbund (KAD).

Specialarbejderforbundet blev oprettet i 1897 under navnet Dansk Arbejdsmands Forbund eller DAF. Fagforbundets medlemmer bestod af ufaglærte mænd, og det var ikke muligt for kvinder at søge medlemskab.

Kvindeligt Arbejderforbund blev oprettet i 1901 som den kvindelige pendant til SiD. En fagforening udelukkende for ufaglærte kvinder. Op igennem 1990’erne begyndte de to forbund at forhandle omkring en fusion, hvilket resulterede i 3Fs fødsel. Sidenhen er flere forbund blevet en del af 3F. 1. Juli 2006 blev Restaurations Branchens Forbund, RBF, optaget, og 1. Januar 2011 kom Forbundet Træ-Industri-Byg også under 3Fs vinger.

📶 Hvilke medlemmer repræsenterer 3F?

3F er Danmarks største fagforening med over 290.000 medlemmer, og de varetager en bred vifte af både faglærte og ufaglærte mænd og kvinder. Deres medlemmer er fordelt ud i seks hovedområder: Industrigruppen, Transportgruppen, Den Offentlige Gruppe, Byggegruppen, Den Grønne Gruppe, Privat Service, Hotel og Restauration.

Industrigruppen er de medlemmer, der er beskæftiget i den traditionelle del af industrien herunder jern og metal, procesindustri, træ- og møbelindustri, fiskefabrikker, elektronik og emballage m.fl.

Transportgruppen er de medlemmer, der arbejder som bus- og lastbilschauffører, lagerarbejdere, havnearbejdere, fiskere osv.

Den Offentlige Gruppe er de medlemmer, der arbejder for de danske regioner, kommuner eller stat herunder gartnere, rengøringsassistenter, omsorgsmedhjælpere, kirkegårdsansatte osv.

Byggegruppen er de medlemmer, der arbejder på landets byggepladser herunder jord- og betonarbejdere, murere, struktører, maskinførere, tagdækkere, brolæggere, stilladsarbejder m.fl.

Den Grønne Gruppe er de medlemmer, der arbejder med gartneri, land- og skovbrug herunder ansatte i gartnerier, på planteskoler i skovene, på mejerier, på minkfodercentraler o.l.

Til sidst har vi Privat Service, Hotel og Restauration, som er medlemmer der arbejder inden for hotel- og restaurationsbranchen og som service- og rengøringsassistenter. Det kan eksempelvis være tjenere, opvaskere, stuepiger, receptionister o.l.

I disse seks hovedområder er der ca. 12% af medlemmerne, som har en anden etnisk herkomst end dansk. 3F repræsenterer en stor andel af etniske minoriteter bl.a. grupper med tilhørsforhold til lande som Tyrkiet, Polen, Rumænien og mennesker fra Asien.

🔔 Værd at vide om 3F

3F er en fagligt orienteret fagforening, hvilket betyder, at den kun optager medlemmer, der er beskæftiget inden for de seks hovedområder, de repræsenterer. Alle de seks beskæftigelsesgrupper står selv for at forhandle overenskomster med de enkelte arbejdspladser, der hører under deres fagområde. Eksempelvis har Industrigruppen ansvaret for 27 overenskomster, der forhandles sammen med øvrige forbund i kartellet CO-industri. 3F har 66 lokale afdelinger i Danmark, mens der findes 3F-kontorer spredt ud over 116 danske byer (pr. 1. April 2016).

Det er muligt at være medlem af både 3Fs fagforening og a-kasse på samme tid. Det er naturligvis valgfrit, hvorvidt man ønsker kun at tilmeldt en af delene.

Til toppen