Fagforeninger på Akassefinder.dk

BUPL

BUPL

📞 Om Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund - BUPL

🤙 -historie og opgaver

BUPL blev stiftet 1. januar 1973, og er en fusion af de tre landsdækkende foreninger; Dansk Barneplejeråd, Dansk Børnehavegård og Foreningen af fritidspædagoger. Grunden til fusionen var både fordi uddannelserne på de tre områder blev slået sammen og af fagpolitiske interesser. I 1980 besluttes det, at fagforeningen skal være selvstændig, hvilket resulterede i, at BUPL var tættere knyttet til pædagogerne og deres arbejdspladser, som yderligere betød, at de lokale fagforeninger i højere grad var i stand til, at varetage de enkelte medlemmers sager. I 1991 sluttede BUPL og LDK - Landsforeningen for Danske Klubfolk sig sammen, og de retningslinjer, der blev besluttet der, er stadig gældende i dag.

I dag har BUPL tolv lokale fagforeninger spredt over hele landet; Bornholm, Fyn, Hovedstaden, Midtsjælland, Midtvestjylland, Nordjylland, Nordsjælland, Storkøbenhavn, Sydjylland og Sydslesvig, Sydøst, Østjylland og Århus kommune.

BUPL arbejder blandt andet for at forhandle løn- og arbejdsforhold samt ansættelsesvilkår med lokale arbejdsgivere, sikre kollektive overenskomster om løn- og ansættelsesvilkår. Herudover rådgiver og forhandler BUPL medlemmer i individuelle sager, udvikler samarbejder med andre lokale faglige foreninger, og understøtter den lokale pensionistsektion. BUPLs målsætninger er således at være en åben og kommunikativ organisation, og at sikre medlemmers indflydelse på foreningens aktiviteter.

📶 Hvem kan blive medlem af BUPL?

BUPLs medlemmer er ansat som pædagoger både i den offentlige sektor og den private sektor. Medlemmerne er ansat i eksempelvis vuggestuer, børnehaver, fritidshjem, klubber og skoler. Hertil er flere medlemmer også ansat på frie grundskoler og andre private organisationer.

Er du pædagogstuderende, har du også mulighed for at blive medlem af BUPL, og få mulighed for, at udvikle dine kompetencer under uddannelsen.

🔔 Værd at vide om BUPL

Når du er medlem af BUPL, har du mulighed for at blive medlem af BUPLs a-kasse, BUPL-A. Her har du mulighed for vejledning og rådgivning i forhold til jobsøgning, jobsamtaler, a-kasse systemet og meget mere. Er du ledig eller studerende, kan du få nedsat kontingent. BUPL-A sikrer udbetaling af ydelser i forbindelse med ledighed og efterløn, og vejleder medlemmer således de kan komme hurtigere i job. BUPL-A er inddelt i tre teams; Jobteamet, som har ekspertise inden for CV, lokale arbejdsmarkedspolitiske projekter, og jobformidling. Dagpengeteamet står til rådighed hvis du har spørgsmål vedrørende ledighed og berettigede ydelser, undtagelsesvis efterløn og ferie.

Efterløs- og ferieteamet vejleder og rådgiver medlemmer, som har spørgsmål omhandlende ferie og efterløn, fradrag i forbindelse med pension, feriekort, feriedagpenge og så videre.

Som medlem af BUPL får du hjælp til blandt andet jobsøgning, løntjek og juridisk rådgivning. Du har mulighed for større indsigt i og viden om den pædagogiske profession, herunder børn og unge samt forskning på feltet. Herudover kan BUPL være behjælpelige i forhold til personlig udvikling. Der er blandt andet en række arrangementer, gratis IT-kurser og mulighed for videreuddannelse. Yderligere har du som medlem mulighed for at blive medlem af Forbrugsforeningen, få attraktive forsikringer og lønsikring.

Til toppen