Fagforeninger på Akassefinder.dk

Danske Psykomotoriske Terapeuter - DAP

Danske Psykomotoriske Terapeuter - DAP

I denne artikel kan du finde information om Danske Psykomotoriske Terapeuter. Du kan blandt andet læse kort om foreningens historie og hvad medlemmerne typisk arbejder med.

📞 Hvem er Danske Psykomotoriske Terapeuter

I 1978 stiftes foreningen under navnet Dansk Afspændings- og Bevægelsespædagoger. I 1982 bliver uddannelsen til afspændings- og bevægelsespædagog SU-berettiget og i 1985 godkendes uddannelsen af Undervisningsministeriet. Eftersom foreningen ikke kan optage bevægelsespædagoger, ændrer foreningen i 1986 navn til Danske Afspændingspædagoger.

I 1993 bliver DAP optaget i FTF og får dermed forhandlingsret. FTF er en overorganisation, som har en række underorganisationer. Foreningens primære formål er, at sikre bedst mulige vilkår for personer med erhvervsrettede uddannelser. DAP indgår samarbejde med Sundhedskartellet i år 2000, som er en forhandlings- og samarbejdsorganisation for personer ansat i social- og sundhedssektoren. Med disse samarbejdspartnere opnår DAP stor indflydelse både på arbejdsmarkedet og i samfundet generelt.

I år 2010 får faget ny titel og hedder i dag stadig psykomotorisk terapeut.

Foreningens primære formål er, at sikre bedst muligt arbejdsmiljø for medlemmerne, samt forhandle optimale løn- og arbejdsforhold.

🤙 Hvem repræsenterer DAP?

DAP er en fagforening for danske psykomotoriske terapeuter. Medlemmerne arbejder inden for sundheds- og sygdomsområdet og har dagligt at gøre med blandt andet forebyggelse og lindring af både fysiske og psykiske sygdomme. Herudover arbejder medlemmerne med ergoterapi, fysisk træning, arbejdsmiljø mv. Medlemmerne er primært ansat i kommuner, regioner, offentlige virksomheder eller har egen praksis. Overordnet set kan faget inddeles i to dele; behandling og træning, men de to praksisser dyrkes oftest i kombination med hinanden.

Som nævnt arbejder medlemmerne både i det offentlige og i det private, og derfor har DAP indgående viden om begge sektorer. Her hjælper DAP blandt andet medlemmer hvis der er spørgsmål vedrørende løn, barsel, ferier, sygdomme, opsigelse og meget mere.

📶 Værd at vide om DAP

Medlemmer af DAP har mulighed for at tage en række forskellige kurser, herunder blandt andet sanseintegration, grundøvelser omkring anvendelse ved smerte- og traumetilstande, bevægelse, kommunikation og ledelse, kropsanalyse og træningsprogrammer og meget mere. Herudover har medlemmer adgang til online fora hvor der kan sparres med andre psykomotoriske terapeuter, andre med samme interesser eller relevante fagpersoner.

Ydermere har medlemmer mulighed for, at tilmelde sig a-kassen, FTF-A, som blandt andet forsikrer økonomisk i tilfælde af ledighed. Udover dette, fungerer FTF-A som et fagligt netværk idet medlemmer kan opsøge information og rådgivning om jobsøgning, CV og andet arbejdsrelateret. I øvrigt afholder FTF-A en række forskelige arrangementer, som medlemmerne kan benytte sig af.

Medlemmer af DAP har adgang til faglige fora, hvor der debatteres eller udøves praktiske øvelser omkring faglige teorier, metoder og redskaber. Her kan medlemmer således øge deres kvalifikationer inden for faget. Der er faglige fora med forskellige emner, herunder blandt andet forum for børn og unge, forum for ældre, fora der har fokus på psykiatri, hvor der opnås viden omkring litteratur og forskning på området.

Til toppen