Fagforeninger på Akassefinder.dk

Foreningen af Musikere i Forsvaret

Foreningen af Musikere i Forsvaret

📞 Foreningen af Musikere i Forsvaret

Foreningen af Musikere i Forsvaret er en fagorganisation, der kom til verden d. 18. November 1991. De hører under paraplyorganisationen FTFs vinger.

Forbundet varetager de fastansatte musikere og dirigenter, der arbejder i Forsvaret under de militære musikkorps. Der er omkring 70 medlemmer i foreningen (pr. 1. Januar 2016).

Foreningens formål er at varetage medlemmernes professionelle, personlige og sociale interesser. I samarbejde med forhandlingsorganisationen CO10 har forbundet samtidigt forhandlingsretten på vegne af medlemmerne. Igennem CO10 forhandles der overenskomster, der skal sikre medlemmerne de bedste ansættelses- og lønvilkår.

Alle medlemmer er omfattet af den gældende fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation og CO10. Samtidigt er medlemmerne også underlagt diverse statslige aftaler omkring ferie og barsel.

Forbundet har ikke egen særskilt arbejdsløshedskasse. Som medlem af FTF er det dog oplagt for medlemmerne at tilmelde sig FTF-a grundet det tætte samarbejde.

Til toppen