Fagforeninger på Akassefinder.dk

Dansk Jernbaneforbund

Dansk Jernbaneforbund

📞 Dansk Jernbaneforbund

I denne artikel kan du blive klogere på fagforeningen Dansk Jernbaneforbund. Du kan bl.a. læse om hvem de er, hvad de står for og hvilke medlemmer de præsenterer. Fagforeningens formål er at hjælpe dig, hvis din arbejdsgiver overtræder de love, regler og aftaler, der er gældende på det danske arbejdsmarked.

🤙 Hvem er Dansk Jernbaneforbund - hvad er deres historie?

Dansk Jernbaneforbund, også forkortet DJ, blev stiftet tilbage i 1899. Fagforbundet blev grundlagt med det formål at organisere visse tjenestemænd og andre medarbejdere, der var ansat hos de danske statsbaner. Senere i 1984 gik forbundet fra kun at varetage offentligt ansatte ved statsbanerne til også at varetage personale ansat ved private aktører.

I dag har forbundet udviklet sig meget, hvorfor opbygningen er blevet opdelt ud i 9 forskellige sektioner: DSB, DSB Vedligehold, DSB Øresund, Banedanmark, DB Schenker Rail Scandinavia A/S, Arriva Tog A/S, Metro Service A/S, Lokalbanerne og DJ Pensionistsektionen.

Forbundet forhandler løbende overenskomster med de forskellige arbejdsgivere i de forskellige sektioner, hvor de prøver så vidt muligt at forbedre løn-, arbejds- og pensionsvilkår for medlemmerne.

Udover at være medlem af LO, er Dansk Jernbaneforbund også tilknyttet en række danske og internationale foreninger, hvis regler og bestemmelser de følger:

  • Offentligt Ansattes Organisationer (OAO)
  • Kommunale Tjenestemænd og overenskomstansatte (KTO)
  • Nordisk Transportarbejder Forbund (NTF)
  • Europæisk Transportarbejder Forbund (ETF)
  • International Transportarbejder Forbund (ITF)

📶 Hvilke medlemmer repræsenterer Dansk Jernbaneforbund?

Dansk Jernbaneforbund har omkring 5.200 medlemmer (pr. 1. April 2016), hvoraf ca. 4.500 er mænd og de resterende er kvinder. Foruden de aktive medlemmer, er der ca. 4.600 medlemmer i Dansk Jernbaneforbund Pensionistsektion. De mange medlemmer er fordelt ud på de forskellige sektioner, forbundet er inddelt i. Deres medlemmer varetager mange forskellige praktiske opgaver inden for jernbaneområdet, og de er både ansat ved offentlige og private bane- og transportselskaber i hele landet. De kan være ansat som alt lige fra togførere til lokomotivførere, stationsbetjente, bane- og elektropersonale. Der er altså både tale om de ansatte, man kan møde som passager, samt de ansatte som arbejder med de mere praktiske ting bag togturen.

Før du kan blive medlem af forbundet, kræves det af dig, at du har en faglig relevant baggrund hos enten et offentligt eller privat jernbaneselskab.

🔔 Værd at vide om Dansk Jernbaneforbund

Dansk Jernbaneforbund har ikke deres egen a-kasse kun for jernbaneansatte. I stedet har de et samarbejde med Min A-kasse, som de opfordrer alle medlemmer til at søge medlemskab hos. Min A-kasse er en tværfaglig a-kasse, der optager alle lønmodtagere uanset uddannelse og erhverv. Forbundet har ikke sin egen underafdeling i a-kassen, som man ser hos nogle af de andre forbund, der også driver et samarbejde med en ekstern arbejdsløshedskasse.

Forbundet har en række af lokalafdelinger rundt omkring i danske byer som Aalborg, Horsens, København, Nyborg, Odense m.fl. Der er altså rig mulighed for, at medlemmerne kan komme i kontakt eller få hjælp hos en afdeling i deres lokalområde eller region. Foruden de almindelige fordele som overenskomst og juridisk hjælp har medlemmerne også flere fordelagtige tilbud, de kan modtage: De kan bl.a. få billige lån, billige forsikringer samt mulighed for at deltage i forskellige fritids- og idræsarrangementer.

Til toppen