Fagforeninger på Akassefinder.dk

Dansk Metal

Dansk Metal

📞 Dansk Metal

I denne artikel kan du blive klogere på fagforeningen Dansk Metal. Du kan bl.a. læse om hvem de er, hvad de står for og hvilke medlemmer de præsenterer. Fagforeningens formål er at hjælpe dig, hvis din arbejdsgiver overtræder de love, regler og aftaler, der er gældende på det danske arbejdsmarked.

🤙 Hvem er Dansk Metal - hvad er deres historie?

Dansk Metal, eller Dansk Metalarbejderforbund, blev stiftet i 1888 under navnet Dansk Smede- og Maskinarbejderforbund. Navneskiftet til Dansk Metal kom først senere i 1972, og det er også navnet, vi kender forbundet under i dag. De er en del af LO familien.

Forbundet varetager interesserne på vegne af de lønmodtagere, som arbejder inden for teknik, mekanik og IT. Det gør de via deres daglige arbejde, hvor de forhandler overenskomster på vegne af medlemmerne og kæmper for de bedste løn- og arbejdsforhold.

Siden 1990’erne har en stor del af deres medlemmer været dækket af overenskomsten mellem forbundskartellet CO-Industri og arbejdsgiverorganisationen Dansk Industri. Udover at forhandle for medlemmerne udfører Dansk Metal også politisk og internationalt arbejde, samt de videreudvikler på uddannelser og institutioner inden for deres fagområde.

📶 Hvilke medlemmer repræsenterer Dansk Metal?

Dansk Metal organiserer ca. 108.000 medlemmer (pr. 1. April 2016), hvoraf ca. 9.100 af medlemmerne er igangværende som elever og lærlinge på deres respektive uddannelser. Dansk Metal dækker en lang række af brancher og industrier herunder guld- og sølvsmedebranchen, bygge- og anlægsbranchen samt IT og Telekommunikation. Størstedelen af deres medlemmer er dog uddannet som enten maskinarbejdere, automekanikere eller klejnsmede.

De resterende medlemmer er typisk ansat i forskellige brancher såsom smede, maskinteknisk, transport, teleteknisk, svagstrøm, skibsbygning, stærkstrøm, bygge og anlæg, finmekanisk samt Blik og VVS. Langt de fleste er beskæftiget i den private sektor, men omkring 6.000 medlemmer er ansat hos det offentlige.

Før du kan blive medlem hos Dansk Metal, kræver det, at du har en faglig relevant baggrund. Du skal enten være under uddannelse, være færdiguddannet eller beskæftiget inden for et af de fagområder, som forbundet dækker.

🔔 Værd at vide om Dansk Metal:

Dansk Metal har deres egen a-kasse, under navnet Metal A-kasse. Arbejdsløshedskassen er en fagligt afgrænset organisation, der varetager både lønmodtagere og selvstændige med en faglig baggrund, som forbundet dækker.

Lærlinge og elever får rabat på kontingensprisen for medlemskab, og de kan blive gratis medlem af Metal A-kasse under deres uddannelse. Som medlem af Metal Ungdom er der også en række af tiltag, som skal forbedre de unges netværk og kompetencer i fremtiden.

Forbundet har en lang række af lokalafdelinger spredt ud over hele landet. De har opdelt landet i fem regioner: Nordjylland, Midtjylland, Sydjylland, Sjælland og Hovedstaden. Hver region har flere lokalafdelinger, samtidigt med at der findes afdelinger for udvalgte industrier eksempelvis den maritime afdeling.

Som medlem har man også mulighed for at benytte sig af nogle tillægsfordele i form af en række rabatter og særordninger. Bl.a. kan man opnå rabat på sine forsikringer og ferier, og der er mulighed for rabat i mange butikker og på deres webshop.

Til toppen