Fagforeninger på Akassefinder.dk

Dansk Kirkemusiker Forening

Dansk Kirkemusiker Forening

📞 Dansk Kirkemusiker Forening

I denne artikel kan du blive klogere på fagforeningen Danske Kirkemusikeres Forening, der er én af hovedorganisationen FTFs 70 tilhørende foreninger. Du kan bl.a. læse om hvem de er, hvad de står for og hvilke medlemmer de præsenterer. Fagforeningens formål er at hjælpe dig, hvis din arbejdsgiver overtræder de love, regler og aftaler, der er gældende på det danske arbejdsmarked.

🤙 Hvem er de? Hvad står de for? Hvad er deres historie?

Danske Kirkemusikeres Forening, også forkortet DKF, er en dansk fagforening, der blev stiftet d. 27. August 1885. Det er en forening for danske kirkemusikere.

Foreningen blev grundlagt med det formål at organisere den faggruppe af mennesker, der har tilknytning til musikken i de danske folkekirker.

De kæmper til daglig for at sikre medlemmernes interesser, hvorunder løn-, ansættelses- og pensionsvilkår er blandt de vigtigste forhold at få forhandlet på plads.

Udover at kæmpe for ordentlige løn-, og ansættelsesforhold til deres medlemmer ønsker foreningen også at højne dansk kirkemusikkultur i mellem de enkelte medlemmer. Foreningen forhandler i samarbejde med forhandlingsorganisationen CO10, som hjælper dem med at lave overenskomster. Udover den fælles organisationsaftale, som forbundet laver med Kirkeministeriet, giver de også medlemmerne mulighed for at lave lokale lønforhandlinger. Ifølge den nyeste aftale mellem parterne, har man krav på én årlig lokal lønforhandling, såfremt man arbejder minimum 8 timer om ugen. Lønforhandlingen foregår mellem menighedsrådet og DKF, og det giver medlemmerne sunde forudsætninger for at sikre deres lønvilkår.

📶 Hvilke medlemmer repræsenterer de?

Fagforeningen har omkring 300 medlemmer (pr. 1. Januar 2016). Disse medlemmer er alle beskæftigede som musikere i de danske folkekirker. De arbejder i disse stillinger og varetager disse fag.

Foreningen opdeler sine medlemmer i ordinære og ikke-ordinære medlemskaber. Som ordinære medlemmer optages organister, kirkesangere, andre musikere i Den Danske Folkekirke (og valg- og frimenighedskirker) samt afløsere for nævnte kirkemusikere dvs. vikarer. Man bevarer retten til sit ordinære medlemskab, selvom man i en periode ikke har et fast ansættelsesforhold til en kirke.

Som ikke ordinære medlemmer kan optages forhenværende kirkemusikere, kirkemusikere fra andre typer af kirkesamfund samt i øvrigt alle kirkemusikinteresserede.

Foreningen påkræver, at man har tilknytning til kirkemusik igennem et af de ovenstående fag. Hvornår man er kirkemusikinteresseret nok til at blive medlem må være et definitionsspørgsmål fra DKFs side af.

🔔 Værd at vide:

DKF har ikke egen selvstændig arbejdsløshedskasse, som de kan tilbyde medlemmerne. De anbefaler i stedet medlemmerne at benytte sig af FTF-a, da deres samarbejde med FTF, giver dem et bedre indblik i branchen. Det sikrer, at a-kassen har et dybere kendskab til problemstillinger, hvorfor de kan tilbyde målrettet service og rådgivning til medlemmerne og deres individuelle sager.

Foreningen har man opdelt i ni forskellige stiftskredse, én kreds for hver stift, man har i landet. Medlemmerne er tilknyttet til den enkelte stiftskreds, hvor deres ansættelsessted er. Har de problemer, eller ønsker de eventuelt en lokal lønforhandling, skal de rette henvendelse til deres lokale stiftskreds.

DKF har også et tæt samarbejde med andre kirkefunktionærorganisationer. De er bl.a. repræsenteret i KMKC, Kirkemusikskolernes Bestyrelser samt Folkekirkens Samarbejdsudvalg.

Til toppen