Fagforeninger på Akassefinder.dk

Foreningen af assistenter ved det Kongelige Operakor

Foreningen af assistenter ved det Kongelige Operakor

📞 Foreningen af assistenter ved det Kongelige Operakor

Foreningen af assistenter ved det Kongelige Operakor er et dansk fagforbund, der blev etableret d. 1. Januar 2012. De hører under paraplyorganisationen FTF. Forbundet varetager de assistenter, der er ansat ved det Kongelige Operakor. Når det Kongelige Operakor skal udvides med flere sangere, bliver det sangere fra Assistentforeningen. Assistentforeningens medlemmer er sangere, der ikke er fastansat hos Det Kongelige Teater, men derimod tilbydes at medvirke i en eller flere produktioner. Medlemmerne er typisk også tilknyttet andre professionelle kor eller arbejder som freelancere.

Foreningens formål er at forbedre medlemmernes vilkår, både ansættelses-, og lønmæssigt, samt at varetage deres professionelle og personlige interesser. Dette gøres gennem forhandling af overenskomster og aftaler med Det Kongelige Teater.

Forbundet har ikke egen særskilt arbejdsløshedskasse. Som medlem af FTF er det dog oplagt for medlemmerne at tilmelde sig FTF-a grundet det tætte samarbejde.

Til toppen