Fagforeninger på Akassefinder.dk

HI

HI

Denne artikel er omhandlende HI - Organisation for ledende medarbejdere i Idræts-, Kultur-, og Fritidssektoren. Du kan blandt andet finde informationer omkring His historie, samarbejdspartnere, hvad det kræver at blive medlem og hvilke fordele, der er ved et medlemskab af HI.

📞 HI - Organisation for ledende medarbejdere i idræts-, Kultur-, og Fritidssektoren

HI blev stiftet i 1963 efter tolv halinspektører havde mødtes for at drøfte personlige erfaringer, arbejdsforhold og løn i forhold til drift af idrætsanlæg. I 1968 udkom første nummer af medlemsbladet, kaldet Idræt Kultur Fritid, som stadig udkommer den dag i dag. Første overenskomstaftale blev indgået med Kommunernes Landsforening, KL i 1978. I henholdsvis 1982 og 1989 indvies sekretariater i Taastrup og Solrød Strand, og i 2001 udvides lokalerne i Solrød Strand. I dag er hovedsekretariatet i Solrød Strand.

HI har lokale afdelinger over hele landet; København/Køge Bugt, Nordsjælland, Nordvestsjælland, Sydsjælland og Møn, Lolland/Falster, Fyn, Sønderjylland, Sydjylland, Vestjylland, Midtjylland, Nordvestjylland, Østjylland, Nordjylland og Bornholm.

HI er en brancheorganisation og fagforening for ledende medarbejdere inden for idræts-, kultur- og fritidssektoren.

HI kender arbejdsforholdene ude i idrætsanlæggene og arbejder for at forbedre forholdene og forhandler overenskomst for His medlemmer. HI varetager også spørgsmål vedrørende overenskomster, pension, løn, forsikring og juridiske spørgsmål.

Formålet med foreningen er blandt andet at afholde kurser og møder, formidle faglig og organisatorisk information til medlemmerne, sikre samarbejde med andre relevante organisationer og varetage medlemmers sager i forhold til lønforhold, ansættelsesforhold og pensionsforhold.

HI er medlem af Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd, som er hovedorganisation for både private og offentligt ansatte, samt FTF, som også er hovedorganisation for offentligt og privat ansatte, og yderligere samarbejder med andre organisationer vedrørende sager om arbejdsgivere, politikere og offentligheden generelt.

HI har en række forskellige udvalg, som har forskellige opgaver og varetager forskellige sager. Forretningsudvalget, Hovedbestyrelsen, Forhandlingsudvalget og Seniorudvalget.

🤙 Hvem er medlemmerne i HI?

Størstedelen af medlemmerne i HI er ansat som halinspektører, direktører, centerchefer, idrætskoordinatorer eller idrætsinspektører. Cirka halvdelen af medlemmerne er kommunalt ansat, hvortil den anden halvdel er ansatte ved selvejede eller private anlæg.

📶 Værd at vide om HI

Medlemmer af HI har mulighed for at blive medlem af a-kassen, FTF-A, som er en tværfaglig a-kasse, hvor personer fra mange forskellige hverv kan blive medlem, herunder finans og forsikring, kunst, kost og sundhed, landskab, teknik, undervisning og meget mere. Herudover har HI pensions- og gruppelivsordning gennem PFA-pension. Dette forsikrer medlemmerne i HI i tilfælde af alderspensionering, invaliditet og dødsfald.

Udover brancheorganisation og fagforening, fungerer HI som vidensbank, forstået således at medlemmer har mulighed for indsigt i drift af idrætsanlæg. HI samarbejder med en række forskellige organisationer, som styrker foreningen både fagligt og socialt. HI afholder yderligere forskellige kurser, som er relevante for faget og kan bidrage til, at medlemmerne øger deres kompetencer. Desuden samarbejder HI med blandt andet Den Grønne Nøgle og Kræftens Bekæmpelse. Herudover afholder HI årsmøder, en årlig fagudstilling samt netværksmøder, hvilke har til formål, at samle ledere fra forskellige idrætsanlæg.

Medlemmer af HI får en række andre fordele, herunder blandt andet medlemskab af Forbrugsforeningen, fordelsagtige priser ved CopydanErhverv, ConnectSport, PFA, Tryg samt mulighed for at leje feriehuse.

Til toppen