Fagforeninger på Akassefinder.dk

HK Danmark

HK Danmark

📞 HK Danmark

I denne artikel kan du blive klogere på fagforeningen HK Danmark. Du kan bl.a. læse om hvem de er, hvad de står for, og hvilke medlemmer de præsenterer. Fagforeningens formål er at hjælpe dig, hvis din arbejdsgiver overtræder de love, regler og aftaler, der er gældende på det danske arbejdsmarked.

🤙 Hvem er HK Danmark - hvad er deres historie?

HK Danmark er et landsdækkende fagforbund, som organiserer lønmodtagere, der er beskæftiget i både den private og offentlige sektor. Deres medlemmer er primært funktionærer i butikker, kontoransatte i private virksomheder og kontorfunktionærer i stat, regioner og kommuner.

HK Danmark hed oprindeligt Handels- og Kontorfunktionærernes Forbund, da de tilbage i 1897 stiftede deres første lokalafdeling i København. Tre år senere, i år 1900, grundlagde man det landsdækkende fagforbund, hvor 700 medlemmer fra 16 forskellige foreninger gik sammen og dannede ét fælles forbund.

Op igennem 1900-tallet udvikler HK sig meget. De får i 1915 anerkendelse fra staten til at oprette deres egen arbejdsløshedskasse og senere i 1932 bliver de medlem af LO. Udviklingen på arbejdsmarkedet samt udviklingen i medlemmer, betyder at HK vælger at opdele deres fagforbund i fire forskellige sektorer:

  • HK/Stat, HK/Kommunal - disse varetager medlemmerne, der er beskæftiget i den offentlige sektor
  • HK/Privat og HK/Handel - disse varetager medlemmerne, der er beskæftiget i den private sektor

📶 Hvilke medlemmer repræsenterer HK Danmark?

HK Danmark har ca. 270.000 medlemmer på landsplan (pr. 1. April 2016), hvoraf ca. 75% er kvinder. De organiserer lønmodtagere i den private og offentlige sektorer opdelt i seks overordnede kategorier:

  • Kontor og EDB-personale - eksempelvis kontorassistenter og multimediedesignere
  • Laboratorie- og miljøpersonale - eksempelvis miljøteknikere og laboranter
  • Korrespondenter - eksempelvis erhvervssproglige bachelorer
  • Trafik og Jernbane - eksempelvis lufthavnsbetjente og trafikinspektører
  • Post og Kommunikation - eksempelvis IT-medarbejdere og postfuldmægtige
  • Øvrige faggrupper - eksempelvis advokatsekretærer og butiksfunktionærer

Som det fremgår, organiserer HK mange forskellige typer af medlemmer, der arbejder med vidt forskellige arbejdsopgaver. Derfor har langt de fleste danske arbejdspladser også HK-medlemmer ansat i en eller anden funktion.

De fleste af HKs medlemmer er i beskæftigelse, men man kan også blive medlem af fagforbundet, imens man er under uddannelse. Det er dog påkrævet, at man enten er elev, i praktik eller er studerende på en af de videregående uddannelser, som ligger inden for de fagområder, som HK dækker.

Mange af medlemmerne under uddannelse går på de handelsrelaterede ungdomsuddannelser, man kan tage efter folkeskolen - enten HG eller HHX.

🔔 Værd at vide om HK Danmark

HK er ikke kun en fagforening, men tilbyder også medlemskab af deres egen a-kasse. A-kassen er en fagligt afgrænset arbejdsløshedskasse. Den optager udelukkende medlemmer, der enten er i beskæftigelse, under uddannelse eller rt færdiguddannede inden for et af HKs mange forskellige fagområder. Elever, praktikanter og studerende får gratis medlemskab af både fagforeningen og a-kassen under deres uddannelsesforløb. Det gør HK til et af de eneste fagforbund, hvor fuldt medlemskab er helt gratis for medlemmer under uddannelse.

HK har syv afdelinger fordelt rundt i hele landet. De har en afdeling i Nordjylland, Midtjylland, Midtvestjylland, Østjylland, Sydjylland, Sjælland og i Hovedstaden. Afdelingen i hovedstaden huser desuden en række underafdelinger, bl.a. en afdeling henvendt til hver af de fire sektorer, som organisationens medlemmer er opdelt i.

Til toppen