Fagforeninger på Akassefinder.dk

Serviceforbundet

Serviceforbundet

📞 Serviceforbundet

I denne artikel kan du blive klogere på fagforeningen Serviceforbundet. Du kan bl.a. læse om hvem de er, hvad de står for og hvilke medlemmer de præsenterer. Fagforeningens formål er at hjælpe dig, hvis din arbejdsgiver overtræder de love, regler og aftaler, der er gældende på det danske arbejdsmarked.

🤙 Hvem er Serviceforbundet- hvad er deres historie?

Dansk Funktionærforbund - Serviceforbundet blev stiftet d. 8. Oktober i 1911, men skiftede i 2009 navn til blot Serviceforbundet, som de også hedder i dag.

Forbundet varetager interesser på vegne af en lang række funktionærer med forskellige arbejdsopgaver, der typisk er manuelt betonede.

Organisationen er opbygget som en sammenslutning af 11 mindre landssammenslutninger med hver deres faglige baggrund. De enkelte landsforeninger er inddelt i en eller flere afdelinger baseret enten på branche eller geografisk placering i landet.

Formålet med at samle en række små foreninger, er muligheden for bedre at kunne forhandle om en samlet kollektiv overenskomst, der kan gælde for flest mulige medlemmer. Serviceforbundet kæmper for at opnå retfærdige løn- og arbejdsforhold for alle medlemmer, selvom de er beskæftiget i forskellige fag og brancher.

📶 Hvilke medlemmer repræsenterer Serviceforbundet?

Serviceforbundet har ca. 24.000 medlemmer, som de organiserer fordelt på de 11 forskellige landssammenslutninger, der udgør forbundet. De 11 foreninger er følgende: Bankbetjente, Ejendoms- og Servicefunktionærerne, Faglig Puls, Urmagerne og Optikerne, Raffinaderiteknikernes Landssammenslutning, Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund, Rengøring og Service, Vagt- og Sikkerhedsfunktionærerne, Dansk Mejeristers Fagforening, Landsbrugs- og Tilsynsfunktionærerne samt Flyvebranchens Personale Union. Hver faggruppe er tilknyttet den tilhørende fagforening, som tager hånd om medlemmerne og deres enkeltsager. Serviceforbundets opgave er i højere grad at sikre overenskomster, tage sig af arbejdsmarkedspolitiske opgaver samt at varetage en række administrative opgaver. Selvom medlemmerne arbejder i vidt forskellige brancher, har de det tilfælles, at de er funktionærer, samt en stor andel arbejder i det private erhvervsliv som regulære lønmodtager.

Før du kan blive medlem af Serviceforbundet, eller rettere sagt én af de 11 fagforeninger, der udgør forbundet, kræver det, at du har en fagligt relevant baggrund. Du skal enten være under uddannelse eller være beskæftiget i et af de fagområder, som bliver dækket af forbundet.

🔔 Værd at vide om Serviceforbundet:

Serviceforbundet har fire forskellige regionskontorer fordelt rundt omkring i landet, som man kan kontakte. De fire kontorer er placeret i Esbjerg, Odense, Aalborg og Aarhus. Hovedkontoret ligger placeret i Valby. Derudover har de enkelte landssammenslutninger også deres egne kontorer og telefonnumre, som man kan komme i kontakt med.

Serviceforbundet har sin egen a-kasse, som optager medlemmer fra de 11 landssammenslutninger, hvad enten de er almindelige lønmodtagere eller selvstændigt erhvervsdrivende. A-kassen, der går under navnet Funktionærernes og Servicefagenes A-kasse (FS-a) er en fagligt afgrænset arbejdsløshedskasse, der er eksperter inden for de forskellige brancher, som forbundet dækker. Personer under uddannelse har mulighed for gratis at blive medlem af a-kassen, hvis de ønsker det.

Udover de almindelige fordele som forbundet tilbyder, er der også nogle tillægsfordele, man kan benytte sig af. Man kan bl.a. få nogle fordelagtige forsikringsordninger, og man har adgang til hjælp fra socialrådgivere, hvis man bliver syg eller ramt af en arbejdsskade.

Til toppen